تحقیق آماده بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك – 21 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك  – 21 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك  – 21 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك  – 21 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك  – 21 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك  – 21 برگ وورد قابل ویرایش

 

فهرست مطالب

  • مقدمه و كليه واژه
  • ارائه مدل تحقيق
  • پيشگفتار
  • چكيده تحقيق
  • رئوس مطالب
  • نتيجه
  • منابع – مآخذ و پيوست‌ها


-1) قلمرو زماني و مكاني تحقيق

قلمرو زماني تحقيق سال 1387 بوده و قلمرو مكاني تحقيق بانك صادرات ايران حوزه 6 منطقه غرب تهران مي‌باشد.

5-1) روشها و ابزار گردآوري اطلاعات

به منظور جمع آوري اطلاعات مورد نياز اين تحقيق از دوروش ذيل استفاده گرديده است:

الف) روش كتابخانه‌اي : توضيح مفاهيم اصلي كليد واژه‌ها از كتابهاي معتبر موجود رفتار سازماني اخذ گرديده است.

تحقیق آماده بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك  – 21 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك  – 21 برگ وورد قابل ویرایش

ب ) پرسشنامه : يكي از متداولترين روشهاي جمع آوري اطلاعات استفاده از پرسشنامه است. براي گردآوري اطلاعات مورد نياز در مورد تعيين ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات و ساير فاكتورهاي مورد پرسش و موثر در بيان مسئله از پرسشنامه استفاده شده است.

6-1) روش نمونه گيري

جامعه آماري در اين تحقيق حوزة 6 منطقه غرب بانك صادرات ايران در شهر تهران بوده و روش نمونه گيري تصادفي ساده است.

 

تحقیق آماده بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك  – 21 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك  – 21 برگ وورد قابل ویرایش

7-1) روش تجزيه و تحليل داده‌ها

در اين تحقيق از روش توصيفي از نوع پيمايشي استفاده شده است.


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *