تحقیق آماده تحليلي بر روابط دو جانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين -15 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تحليلي بر روابط دو جانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين  -15 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تحليلي بر روابط دو جانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين  -15 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تحليلي بر روابط دو جانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين  -15 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده تحليلي بر روابط دو جانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين  -15 برگ وورد قابل ویرایش

تمدنهاي ايراني و چين كه از كهن ترين و غني ترين تمدنهاي بشري در آسيا هستند، داراي پيشينه روابط سياسي ، اقتصادي ، تجاري، فرهنگي ، هنري و مذهبي بسيار طولاني (بيش از 2000 سال) مي باشند. اين دو تمدن، يكي در شرق و ديگري در غرب آسيا، كه هم از طريق دريا و هم از طريق خشكي (جاده ابرشيم ) با يكديگر مرتبط بودند، داراي فرهنگي غني و مردمي مغرور هستند. آنها در دوره هاي متعددي از تاريخ پرفراز و نشيب خود مورد تجاوز و استثمار غرب و شرق قرار گرفته و با آنها مبارزه كرده اند . اين دو كشور بزرگ در حال توسعه و غير متعهد آسيايي قدرتهايي قابل توجه در منطقه خود هستند و به استقلال خود مباهات مي كنند .تحقیق آماده تحليلي بر روابط دو جانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين  -15 برگ وورد قابل ویرایش

چين به علت برخورداري از امكانات و قدرت بالقوه و بالفعل سياسي ، اقتصادي، نظامي و فرهنگي امروزه به صورت قدرتي بزرگ ، نه تنها در شرق آسيا، بلكه در عرصه سياست بين المللي مطرح است .ايران نيز به دليل وسعت خاك و جمعيت ، منابع غني ، برخورداري از امكانات و توانايي هاي نسبي صنعتي و فني در منطقه خاورميانه قدرتي حائز اهيمت است . نقش ايران به عنوان پلي بين شرق و غرب از ديرباز ثابت كرده كه موقعيت جغرافيايي و استراتژيك آن مهم و قابل توجه است . با توجه به اينكه روابط اقتصادي و بازرگاني گشورها متاثر از روابط سياسي نيز مي باشد، لذا در مرحله اول روابط سياسي دو كشور را مورد بررسي قرار مي دهيم .

بخش اول

روابط سياسي

1- روابط ايران و چين قبل از انقلاب اسلامي

 مي توان روابط چين و ايران در طول سلطنت محمدرضا پهلوي را به سه دوره مشخص تقسيم كرد. اولين دوره از اوايل دهه 50 آغاز شده و تا اواسط دهه 60 ادامه مي يابد. در اين دوران، جمهوري خلق چين بشدت با شاه مخالف بود. اين كشور كه از سياستهاي داخلي ايران و روابط نزديك آن با آمريكا انتقاد مي كرد. از ملي شدن صنعت نفت و دكتر مصدق و فعاليتهاي سياسي حزب توده كه طرفدار شوروي بود، حمايت مي نمود . چين ضديت آمريكا و انگلستان در برابر سياست ملي كردن نفت را قسمتي از برنامه امپرياليستي دو كشور محسوب مي كرد . به همين دليل چين كودتاي 28 مرداد 1332 را محكوم كرد. بعد از آن نيز شكاف عميقي بين دو كشور پديد آمد . اين دوران به دوران بدبيني ايران نسبت به چين كومونيست موسوم شده است، زيرا سياست ايران متضمن طرفداري از غرب و ضديت با كمونيسم بود . ايران در 1332 ، پس از كودتاي 28 مرداد، قرارداد نفت با كنسرسيوم را امضا كرد . در 1334 ، عضو پيمان بغداد شد. در 1959، موافقت نامه دفاعي با آمريكا امضا كرد و در 1956 نيز با تايوان روابط ديپلماتيك برقرار نمود. همچنين ايران در مورد مسائل كره و تبت ، چين را متجاوز تلقي كرد و از نظر ايدئولوژي و نظام سياسي مشابه شوروي محسوب نمود. با اينكه در اين دوران ايران مخالف حتي پذيرش هيئت نمايندگي جمهوري خلق چين در سازمان ملل بود، چين در 1954 از طريق سفير پاكستان در آن كشور(كه به پست سفارت در تهران منسوب شده بود) تمايل خود را براي برقراري روابط دوستانه با ايران اعلام داشت و در 1955 ، در كنفرانس باندونگ، لحن سازش طلبانه اي را در پيش گرفت . چين ، بويژه پس از امضاي پيمان دفاعي ايران و آمريكا ، انتقاد از رهبري ايران را زير پوشش مخالفت با امپرياليسم آمريكا قرار مي داد .تحقیق آماده تحليلي بر روابط دو جانبه جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين  -15 برگ وورد قابل ویرایش

 دومين دوره از اواسط دهه 60 تا اوايل دهه 70، يعني تا برقراري روابط سياسي، ادامه يافت. در طول اين مدت، آمريكا و شوروي هر دو مورد انتقاد شديد جمهوري خلق چين قرارگرفتند. چين به رغم اينكه به انتقاد از دولت ايران ادامه داد، حمايت خود را از حزب توده قطع كرد. چين به جاي حمايت از حزب توده ، درصدد برآمد تا با تعدادي از گروههاي كومونيست ضد شوروي در ايران كه به نسبت گمنام و كوچك بودند،همسو شود. در مقابل حكومت شاه به طرفداري خود از تايوان ادامه داد .

 


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *