تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

بخش اول: دفاتر عمومی

مبحث اول: انواع دفاتر

1-دفتر اندیکتاتور – دفتر ابلاغ برگها – دفتر ثبت لوایح: این دفتر که به آن دفتر ثبت و یا دفتر ثبت نامه های وارده و صادره نیز گفته می شود و کلیه سازمانها و اداره ها مورد استفاده قرار می گیرد و هر مکاتبه ای اعم از مکاتبات ارسالی و وصولی باید در دفتراندیکتاتور ثبت شود مگر پرونده های قضایی که در دفتر ثبت عرایض ثبت می شود و نیازی به ثبت در دفتر اندیکتاتور ندارد شماره دفتر اندیکتاتور در اول هر سال از عدد یک شروع و ادامه می یابد هر دفتر اندیکتاتور برای یکسال قابل استفاده است و از دفتر اندیکتاتور برای مکاتبات سال بعد نمی توان استفاده کرد زیرا برابر مصوبه شورای اسناد ملی ایران مدت زمان نگهداری دفاتر اندیکتاتور 15 سال تعیین شده است دفتر اندیکتاتور دارای صفحه وارده و صادره است که نامه های وارده که معطوفا به مکاتبه سازمان ارسال شده باید در ستون وارده و مقابل ستون صادره ثبت گردد.

دفتر اندکس: در عرف رایج اداری به اشتباه به این دفتر اندیکس هم گفته می شود و در فارس معادل آن را دفتر راهنما، دفتر راهنمای نامه های وارده – دفتر بازرسی می دانند این دفتر راهنمای دفتر اندیکتاتور می باشد چنانچه حجم نامه های وارده به یک سازمان به اندازه ای باشد که امکان پیگیری و دسترسی به موضوع نامه و یا تاریخ و محل ارجاع آن بوسیله دفتر اندیکتاتور نباشد در این صورت با استفاده از شماره نامه واصله و مراجعه به دفتر اندکس می توان شماره ثبت در دفتر اندیکتاتور را پیدا نمود و محل ارجاع یا بایگانی نامه را معلوم نمود این دفتر در دو فرم اندکس جدید و قدیم چاپ و منتشر شده و مورد استفاده است.

تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

دفتر ردیابی: برای پاسخگویی به ارباب رجوع و نامه های پیروی در خصوص اینکه نامه ها و پرونده هایی که به دبیرخانه مرکزی و اصل و بد واحدهای مختلف سازمان ارجاع می گردند به کدام شعبه یا واحد ارجاع شده از دفتر ردیابی استفاده می شود شیوه استفاده از دفتر ردیابی همانند دفتر اندکس جدید است با این تفاوت کهبه جای ستون شماره دفتر اندیکتاتور ستون واحد اقدام کننده وجود دارد که نام واحد و یا شعبه ای که نامه جهت اقدام به آنجا ارسال شده نوشته می شود استفاده از این دفتر در دادگستری معمول نمی باشد.

تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

دفتر راهنما: اغلب موسسات و ادارات به تناسب وظائف خود به گونه های مختلف این دفتر را تنظیم و از آن استفاده می نمایند. در برخی واحدهای قضایی نیز برای سهولت جستجوی پرونده های قضایی مبادرت به تنظیم دفتر راهنما براساس حروف الفبا می نمایند. در این دفاتر شماره ردیف – نام خانوادگی – نام – تاریخ ورود پرونده به شعبه نوشته می شود.

تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده دفاتر عمومی و دفاتر اختصاصی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

دفتر رسید: این دفتر نیز در کلیه ادارات مورد استفاده است و واحدهای قضایی نیز برای تحویل هر یک از مکاتبات یا پرونده ها مبادرت به اخذ رسد در دفتر مربوطه می نمایند در دفتر رسید شماره ردیف – تاریخ و شماره نامه ها – گیرنده – تعداد پیوست و تاریخ تحویل نوشته شده و امضاء از گیرنده اخذ می گردد.


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *