تحقیق آماده سقط جنین در حقوق ایران و غریب – 49 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده سقط جنین در حقوق ایران و غریب – 48 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده سقط جنین در حقوق ایران و غریب – 48 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده سقط جنین در حقوق ایران و غریب – 48 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده سقط جنین در حقوق ایران و غریب – 48 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده سقط جنین در حقوق ایران و غریب – 48 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده سقط جنین در حقوق ایران و غریب – 48 برگ وورد قابل ویرایش

فهرست

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول………………………………………………………………………………………………….. 5

گفتار اول تعريف…………………………………………………………………………………….. 6

گفتار دوم……………………………………………………………………………………………… 8

نظريه‌هاي موجود حول جواز يا منع سقط جنين _ حقوق ايران……………………………… 8

نظريه‌هاي موجود حول جواز و منع سقط جنين _ حقوق غرب……………………………… 13

گفتار سوم…………………………………………………………………………………………….. 17

ارکان تشکيل‌دهنده جرم در ايران ………………………………………………………………… 17

ارکان تشکيل‌دهنده جرم در غرب………………………………………………………………… 19

فصل دوم: مجازات سقط جنين ………………………………………………………………….. 21

گفتار اول: مجازات سقط در ايران(مبحث ديات)………………………………………………. 22

مجازات سقط در ايران(مبحث تعزيرات)………………………………………………………… 26

گفتار دوم……………………………………………………………………………………………… 31

مجازات سقط جنين در غرب(الف حقوق آمريکا)…………………………………………….. 31

ب _ حقوق انگليس…………………………………………………………………………………. 33

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………. 34

گفتار اول الف موارد تجويز سقط جنين در ايران……………………………………………. 35

ز

 

گفتار اول ب موارد تجويز سقط جنين در غرب…………………………………………….. 40

گفتار دوم…………………………………………………………………………………………… 43

مصاديق مواد مذکور و مصداق قاعده نفي عسر و حرج…………………………………….. 43

قاعده نفي عسر و حرج…………………………………………………………………………… 44

مدارک و مباني قاعده نفي حرج از آيات…………………………………………………….. 44

روايات دال بر قاعده نفي حرج…………………………………………………………………. 49

معنا و منظور از عسر و حرج……………………………………………………………………… 55

مفاد قاعده نفي عسر و حرج و مقصود از آن…………………………………………………. 56

قلمرو قاعده نفي حرج و تعارض آن با ساير عمومات………………………………………. 59

مشکلات ناشي از حمل و عدم سقط جنين……………………………………………………. 62

نتيجه و جمع‌بندي…………………………………………………………………………………. 65

تحقیق آماده سقط جنین در حقوق ایران و غریب – 48 برگ وورد قابل ویرایش

چکيده:

سقط جنين از موضوعاتي است که در طول تاريخ به علت ابعاد معنوي و اخلاقي آن همواره بحث‌انگيز بوده و تمام جوامع بشري و اديان و مذاهب مختلف نسبت به آن موضع‌گيري نموده‌اند. به طوري که زماني کاملاً ممنوع و گاهي به طور محدود با شرايطي و در مواردي بدون محدوديت صورت مي‌گرفته است.

امروزه نيز سياست‌ها و قوانين مربوط به سقط جنين در کشورهاي مختلف داراي تنوع و تفاوتهاي قابل توجهي مي‌باشد.

هر چند که سقط جنين به طور نسبي يکي از موضوعات حقوق کيفري محسوب مي‌شود اما به تدريج تبديل به موضوع بسيار مهمي براي رشته‌هاي پزشکي از يک سو و زير مجموعه‌هاي مختلف علوم اسلامي نظير اخلاق، اديان، مذاهب، جامعه شناسي و روان‌شناسي و حقوق از سوي ديگر تبديل شده است.

حقوق ايران در خصوص سقط جنين در مراحل مختلف عمل ديه و مجازات مخصوص به آن را در نظر گرفته است با اين حال در قوانين ايران نسبت به موارد تجويز سقط جنين به دليل مشکلات جسمي و روحي و بيماريهاي مختلف آن بي‌توجهي نشده و به اين قسمت از قانون سقط درماني توجه کافي شده است از آنجايي که قانون ايران بر مبناي فقه اسلامي مي‌باشد و احکام اسلام هميشه موارد اضطراري را مورد توجه و دقت نظر قرار مي‌دهد.

تحقیق آماده سقط جنین در حقوق ایران و غریب – 48 برگ وورد قابل ویرایش

هـ

 

مباني تجويز سقط جنين در حقوق ايران بر اساس بيماريهاي جنين و مادر است که موجب عسر و حرج شديد باشند که عادتاً قابل تحمل نباشد.

در حقوق غرب بويژه حقوق کشور آمريکا براي سقط جنين مجازاتهايي در نظر گرفته شده است، اما آنها نيز از موارد تجويز اين موضوع غافل نمانده و مواردي از سقط جنين را مجاز اعلام کرده‌اند که موارد و مباني تجويز در حقوق غرب با موارد تجويز سقط در حقوق ايران تشابه زيادي دارند، و در هر دو سيستم بر اساس دو مبنا يکي بيماري مادر و ديگر بيماري طفل است که سقط جنين  را تحت شرايط خاصي مجاز اعلام کرده‌اند.

و

 

هر چند که در سيستم حقوقي غرب بيشتر به توسيع موارد تجويز سقط جنين و تقليل مجازات آن پرداخته شده است.


مقدمه

بسم‌الله الرحمن الرحيم: و لقد خلقنا الانسان من سلـلةٍ من طين ثم جعلنه نطفة في قرار مکين» ثم خلقنا النطفه علقه فخلقنا العلقه مضغة فخلقنا المضغة عظما فکسونا العظم لحما ثم انشانه خلقاً أخر فتبارک الله احسن الخالقين (سوره مبارکه مومنون آيات 12 _ 14)                   

معمولاً تصميم‌گيري به داشتن يا نداشتن فرزند براي زوجين، مي‌بايستي قبل از انعقاد نطفه و حاملگي صورت گيرد و زوجين بايد با انتخاب روشي مناسب و با مشورت و نظر پزشک متخصص راه جلوگيري از بچه‌دار شدن را انتخاب کنند، چرا که اگر بعد از انعقاد نطفه و شروع حاملگي مبادرت به سقط جنين نمايند جرم محسوب و قابل مجازات خواهد شد.

سقط جنين از جمله معضلات يا جرمهايي است که داراي سابقه ديرينه‌اي در تاريخ بشريت است. در هر مکان و زماني که اجتماعي بشري بوده است مسأله سقط جنين به عنوان يک مسأله و جرم يا مرض و بيماري مطرح بوده است. با توجه به پژوهش‌هاي دقيق انسان‌شناسي به نظر مي‌رسد که سقط جنين پديده‌اي است جهاني و حتي غير ممکن است بتوان يک سيستم اجتماعي فرضي تصور نمود که در آن هرگز زني وادار به سقط جنين نشده باشد هميشه زناني وجود داشته‌اند که علي‌رغم ميل خود حامله شده‌اند و در فرهنگ‌هاي مختلف طرق متفاوتي براي حل اين معما اتخاذ گرديده است.[1]

سقط جنين يکي از مسائل مورد ابتلاء در جامعه کنوني است که امروزه به دلايل گوناگون با فراواني آن مواجه هستيم، اگر چه دولتها به لحاظ انبوه جمعيت و رشد فزاينده آن و از سوي ديگر کمبود امکانات زندگي مطلوب«شعار فرزند کمتر زندگي بهتر» را ترويج مي‌کنند، با اين حال برخي از آنان به لحاظ در نظر داشتن ارزشهاي انساني، دامنه شعار ياد شده را به قبل از وجود يافتن انسان محدود کرده‌اند و با تحقق نخستين مراحل وجود او نه تنها شعار مزبور را مردود دانسته، بلکه با وضع قوانين و مقرراتي هر نوع ستم به جنين را جرم مي‌شمارند.

1 – ر. ک؛ محمود عباسي حقوق پزشکي ج3 ص 17


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *