تحقیق آماده مديريت دانش -12 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت دانش  -12 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت دانش  -12 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت دانش  -12 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت دانش  -12 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت دانش  -12 برگ وورد قابل ویرایش

مقدمه:

مديريت دانش، راهكار‌ها و فرآيندهايي براي ايجاد، تعيين، تصرف، سازمان دهي و ادارة مهارت‌هاي حياتي ، اطلاعات ودانش سازمان و متضمن توانمندي افراد در مسير تحقق اهداف سازمان است، نشأت گرفتن دانش از افكار افراد، ضرورت اعتماد متقابل براي تسهيم دانش، تكيه بر فن آوري به منظور توسعه رفتارهاي جديد دانش، گتسرش و تسهيم دانش از طريق تشويق و پاداش، در حكم اصول مديريت دانش مورد تاكيد صاحبان نظرات قرار گرفته است. از سوي ديگر، مديريت مدرسه محور به مثابه يك راهكار محوري در نظام آموزش و پرورش بر اصولي مبتني است كه استقرار و پاي بند بر آن زمينه‌هاي اعمال مديريت دانش موثر را فراهم مي‌آورد.

اين اصول عبارت اند از: مهارت آموزي و توانا سازي عوامل فعال در مدرسه، نبود تمركز، تفويض اختيار، مديريت مشاركتي با تكيه بر گروه‌ها و انجمن‌هاي تصميم گيرنده در سطوح متفاوت مدرسه، افزايش و بهبود شبكه‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي در درون مدرسه و با توجه به محيط مدرسه، ارزشيابي عملكرد و پاداش عوامل فعال در مدرسه براساس ميزان مشاركت آنان در گروه‌هاي و انجمن‌هاي تصميم گيرنده.

تحقیق آماده مديريت دانش  -12 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت دانش  -12 برگ وورد قابل ویرایش

مشاهده برخي گرايش‌هاي مديران آموزشي به استفاده از نظام‌هاي اطلاعات مديريت در مراكز آموزشي، با هدف كاربرد و گسترش اين نظام‌ها به منظور ايجاد يك محيط يادگيري موثر را مي‌توان نويد بخش اغاز دوران جديدي در مرحله مديريت آموزشي در جهان دانست. اگر چه ادبيات موجود در زمينه استفاده از مديريت اطلاعات در جهت تقويت يادگيري آموزشي بسيار اندك است. گرايش، آگاهانه مدارس به مديريت اطلاعات و به ويژه مديريت دانش، زمينه‌هاي رهايي آنان را از ساختارهاي ديوان سالارانة سنتي و روي آوردن به نظام‌هاي جديد مديريت در جهان فر اهم خواهد آورد.نظام مديريت مدرسه محوريكي از نظام‌هاي جديد ياد شده است . كه مفروضات اساسي و ساختار آن از ابعاد گوناگون ، با مباني مديريت دانش هماهنگ است.

تحقیق آماده مديريت دانش  -12 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت دانش  -12 برگ وورد قابل ویرایش

(سعيد جعفري مقدم، فصلنامه مديريت در آموزش و پرورش ، ص 5 و 6)


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *