تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

مبحث اول:

1- ثبت دادخواست و ارائه رسید:

ماده 49: (ماده دفتر دادرسی پس از وصول دادخواست باید فوری آن را ثبت کرده و رسیدی مشتمل برنامه خواهان – خوانده – تاریخ – نظم با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تلمیح را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامة دعوی محسوب می شود) بنابراین شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست به دفتر دادگاه صالح است.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئیس شعبة اول یا معادن وی برساند.

ماده 50: هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یکی از شعب به نظر رئیس شعبه اولیا معاون وی برساند.

3- صدور قرار دادخواست: قسمت اخیر ماده 54 می گوید: چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقض ننماید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند رد می گردد. با ابلاغ اخطار رفع نقض خواهان مکلف است ظرف ده روز نسبت به رفع نقض اقدام نماید در صورتی که خواهان به این تکلیف عمل ننماید مدیر دفتر مکلف است قرار رد دادخواست صادر نماید در غیبت مدیر دفتر جانشین وی مکلف به صدور قرار می باشد این قرار ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد طرح چنین شکایتی نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بلکه بصورت برگ عادی اعلام می شود و نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نیست.

ماده 56: هرگاه در دادخواست خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف 2 روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت به مشارالیه جانشین او صادر می کند دادخواست رد می شود.

تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

4- صدور اخطار رفع نقض: صدر ماده 54 می گوید: مدیر دفتر دادگاه ظرف 2 روز نقایص دادخواست را به طور کمیتی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت 10 روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید.

تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده وظائف مديران در باب دادخواست در امور مدنی – 4 برگ وورد قابل ویرایش


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *