تحقیق آماده کارکردهاي مديريت – 23 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده کارکردهاي مديريت – 23 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده کارکردهاي مديريت – 23 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده کارکردهاي مديريت – 23 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده کارکردهاي مديريت – 23 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده کارکردهاي مديريت – 23 برگ وورد قابل ویرایش

كاركرد‌هاي مديريت

برنامه ريزي:

يكي از وظايف مديريت، برنامه ريزي است. مفهوم برنامه ريزي از جهت تاريخي ثابت نبوده و همواره دچار تغييرات و تحولات گرديده است. برنامه ريزي در مفهوم ساده خود از زماني به وجود آمد كه انسان انديشه ورز درباره آينده خود فكر كرد. تغييرات كمي‌جمعيت، تغييرات كيفي را به همراه آوردند، تقسيم كار بوجود آمد، سازمانهاي اجتماعي متنوع تر و پيچيده تر گرديد و برنامه ريزي به صورت وسيله اي براي رهبري و مديريت مورد توجه قرار گرفت تا آن حد كه امروزه سرنوشت كليه سازمانهاي عمومي‌و خصوصي و حتي يك ملت به آن بستگي دارد. به همين جهت و در حال حاضر، كمتر كشوري وجود داردكه برنامه ريزي در آن صورت نگيرد.

تعريف برنامه ريزي:

تحقیق آماده کارکردهاي مديريت – 23 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده کارکردهاي مديريت – 23 برگ وورد قابل ویرایش

برنامه ريزي عبارتست از تعيين هدف، يافتن و ساختن راهها و وسائلي كه رسيدن به هدف را امكان پذير مي‌سازد. همچنين پيش بيني كارهايي كه بايد در آينده انجام گيرد.» به عبارت ديگر، برنامه ريزي عبارتست از تعيين هدف، خط مشي‌ها و هم چنين پيش بيني و آينده نگري درباره اينكه براي رسيدن به يك هدف معين، چه كارهايي بايد انجام گيرد، چگونه انجام گيرد، در طي چه مدت زماني و بوسيله چه افرادي.

تحقیق آماده کارکردهاي مديريت – 23 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده کارکردهاي مديريت – 23 برگ وورد قابل ویرایش

برنامه ريزي مختص مديران و سازمانها نيست، بلكه هر انساني براي جهت دادن به زندگي خود نياز به برنامه ريزي دارد. برنامه ريزي به كار مديران و غير مديران جهت مي‌دهد و توجه آنها را به اهداف خود يا سازمان، متمركز مي‌سازد. وقتي افراد معمولي و يا مديران بدانند به كجا مي‌روند و براي رسيدن به هدف بايد از چه روشهايي استفاده كنند، چه مدت زماني لازم است كه برنامه آنها بوسيله افراد سازماني انجام پذيرد و از چه امكانات و منابع انساني و مادي برخوردارند و هر يك از افراد سازماني چه كاري را بايد انجام دهد، هماهنگي و همكاري جمعي بيشتر به وجود مي‌آيد و بازدهي سازمان افزايش مي‌يابد. بنابراين برنامه ريزي شالوده مديريت را تشكيل مي‌دهد تا حد زيادي موجب مي‌شود كه از فعاليت‌هاي تكراري و بي ثمر و به هدر رفتن منابع انساني و مادي جلوگيري به عمل آيد.

براين اساس، اقدامات و وسايل مورد نياز براي رسيدن به اهداف برنامه عبارتند از:

  • مدت زماني كه لازم است تا برنامه به انجام برسد.
  • مكاني كه قرار است برنامه در آنجا به اجرا درآيد.
  • منابع مادي و انساني مورد لزوم برنامه.
  • پيش بيني روشها.
  • برنامه يا طراحي عملياتي كه براي دست يافتن به هدف مورد نظر ضرروت دارد.
  • به طور كلي، برنامه ريزي شامل كليه فعاليت هايي است كه منجر به تعيين هدف و انتخاب راه و روش مناسب براي رسيدن به آن مي‌شود.

مراحل برنامه ريزي:

براساس آنچه گفته شد، مراحل برنامه ريزي عبارتند از:

  • تعيين هدف.

(مثلاً مدير آموزشي بايد بداند كه هدف از تشكيل واحدهاي آموزشي، پرورش گروههاي سني نسل در حال رشدي است كه به او سپرده شده اند تا از طريق يادگيري فراخور، به كشف استعدادهاي نهفته خود بپردازند و فرصت يابند آنها را تا مهارتها تقويت كنند.

و يا مدير عامل كارخانه ويتانا هدفش از ايجاد كارخانه مزبور، توليد كالا، عرضه به بازار مصرف و كسب در آمد است. پس اين مدير هم بايد به خوبي اهداف خود رابشناسد تا بتواند براي رسيدن به آن برنامه ريزيهاي لازم را انجام دهد.)

2- بررسي و پيش بيني منابع و امكاناتي كه به تحقق هدف‌ها كمك مي‌كنند.

(مثلاً مدير واحد آموزشي براي اينكه برنامه ريزي درستي را انجام دهد بايد مخاطبان اصلي خود (دانش آموزان) را بشناسد با معلم و مهارتهاي حرفه اي او آشنا باشد. به نظام و تشكيلات آموزشي آگاهي داشته باشد و شيوه‌هاي بهره گيري از كار افزارهاي آموزشي را بداند. و بناي مسئوليتش را بر آن بگذارد كه با مطالعه جستجو و تجربه‌هاي پي در پي و مداوم، به آشناييهاي دقيقتر، بهتر و مفيد برسد.

مدير واحد آموزشي بايد به نيازهاي زيستي دانش آموزان و همچنين معملمان و كاركنان خود توجه داشته باشد. و امكانات رفع اين نيازها را فراهم آورد. همچنين بايد به نيازهاي فيزيكي محيط كار بينديشد و براي مرتفع ساختن اين نيازمنديها بودجه لازم را در نظر بگيرد و در صدد تامين آن باشد با بررسي و پيش بيني اين منابع و امكانات سريعتر مي‌توان به اهداف آموزشي رسيد.


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *