مطالعات و طراحی بازار محله ای جهت ارتقای سرزندگی

فصل اول: کلیات پژوهش و طرح

۱-۱- بیان مسئله

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق

۱-۳- سوابق مربوط

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۴-۱- ﻫﺪف اﺻﻠﻰ

۱-۴-۲- اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻰ

۱-۵- پرسش اصلی تحقیق

۱-۶- فرضیه تحقیق

۱-۷- متغییر های تحقیق

۱-۸- بهره وران

۱-۹- روش ﺗﺤﻘﻴﻖ

۱-۱۰- ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﻴﻖ

۱-۱۱- روش کار 

فصل دوم: ادبیات مطلب (مروری بر پژوهش های مرتبط داخلی و خارجی)

۲-۱- مفاهیم، تعاریف و بررسی پژوهش های مشابه داخلی و خارجی در خصوص بازار، بازار محله ای، عوامل ارتقاء دهنده سرزندگی ومسائل مرتبط با آن 

۲-۱-۱- سیر تاریخی و پیشینه تحولات بازار در ایران

۲-۱-۲-  بازار

۲-۱-۳- پیشینه بازار بر اساس اسناد و مدارک موجود

۲-۱-۴- ساختار فضایی و عناصر شکل دهنده ی بازار 

۲-۱-۵- کارکردهای اجتماعی و فرهنگی بازار

۲-۱-۶-  عوامل موثر در نحوه استقرار فعالیت ها در بازار 

۲-۱-۷- اشکال بازارهای ایرانی

۲-۱-۸- عوامل موثر بر شکل گیری بازارهای ایرانی

۲-۱-۹-  نقش آب در شکل گیری فضاهای شهری و بازار

۲-۱-۱۰- کمال گرایی در اصول معماری بازارهای ایرانی

۲-۲- ادبیات سرزندگی و پژوهش های صورت گرفته در خصوص آن

۲-۲-۱- سرزندگی (Vitality)

۲-۲-۳- تعریف سرزندگی، ارائه شده در کنفرانسها، مجلات و انجمنهای متعدد 

۲-۲-۴-  سرزندگی و تاریخچه سرزندگی

۲-۲-۵-  پیدایش مفهوم سرزندگی

۲-۲-۶- سر زندگی و زیست پذیری

۲-۲-۷- سرزندگی و ازدحام

۲-۲-۸- سر زندگی و سلامت

۲-۲-۹- حالت وجودی سرزندگی

۲-۲-۱۰- معیارها و شاخص های سر زند گی فضاهای شهری

۲-۲-۱۱- معیارهای سر زندگی، مطرح شده توسط نظریه پردازان

۲-۲-۱۲- جمع بندی مفهوم سرزندگی

۲-۲-۱۳- تنیجه گیری از مبحث سر زندگی

فصل سوم: مصادیق (بررسی نمونه های مشابه داخلی و خارجی)

۳-۱- بررسی نمونه های موردی داخلی

۳-۱-۱- بازار تبریز و محور  بازار کاه (سامان میدانی)

۳-۱-۲- بازار مشروطه تبریز

۳-۱-۳- بازار میدان گمرک (میدان رازی کنونی) در جنوب تهران

۳-۲- بررسی نمونه های موردی خارجی

۳-۲-۱- مرکز گرینلند شانگهای (Shanghai Greenland Center)

۳-۲-۲- مرکز خرید چادستون (Chadstone Shopping Centre) 

۳-۲-۳- مرکز فرهنگی تجاری شنژن

۳-۳- مطالعات زمینه ای و دلایل انتخاب سایت

۳-۳-۱- مطالعات زمینه ای سایت

۳-۳-۲- دلایل انتخاب سایت

فصل چهارم: جمع بندی نتایج و یافته های پژوهش و طرح

۴-۱- جمع بندی مطالعات پژوهش

۴-۲- نتیجه گیری

فصل پنجم: ایده های طراحی


دانلود طرح های لایه باز

درباره‌ی

حتما ببینید

جعبه فیوزها و کنترل یونیت های محصولات ایران خودرو

جعبه فیوزها و کنترل یونیت های محصولات ایران خودرو در این قسمت از آموزش مجموعه …

دیدگاهتان را بنویسید