مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازه اطمینان بیزی تقریبی برای میانگین توزیع گاوسی در مقابل مدل های بیزی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Approximate Bayesian Confidence Intervals for The Mean of a Gaussian Distribution Versus Bayesian Models

عنوان فارسی:

بازه اطمینان بیزی تقریبی برای میانگین توزیع گاوسی در مقابل مدل های بیزی

چکیده:

این مطالعه در مقایسه فاصله اطمینان برای میانگین توزیع گاوسی انجام شده است. با توجه به خطای مربع و تابع زبان هیگینز- تسوکو، تخمین فاصله اطمینان بیزی برای میانگین یک جامعه نرمال مشتق شده است. با استفاده از داده های نرمال و نرم افزار SAS، بازه اطمینان بیزی تقریبی به دست آمده از مدل بیزی منتشرشده مقایسه گردید. در حالی که روش های بیزی منتشر شده به انتخاب ابرپارامترهای حساس بوده و همیشه بازه اطمینان بهتری را نتیجه نمی دهد، نشان داده شده است که رویکرد بیزی تقریبی پیشنهاد شده، تنها بر مشاهدات تکیه داشته و اغلب بهتر عمل می کند.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 15

سال مقاله: 2009

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *