مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی قوس الکتریکی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Electric arc

عنوان فارسی:

قوس الکتریکی

چکیده:

قوس الکتریکی یا تخلیه قوسی، به نوعی شکستگی الکتریکی در گازها گفته می شود که یک نوع تخلیه پلاسمایی پیش رونده را موجب می شود. این چنین تخلیه ای از جریان نرمال موجود در رساناهای غیرهادی مثل هوا صورت می گیرد. نسبت به تخلیه تابشی و قرمز رنگ، ولتاژ تخلیه قوسی خیلی پایین خواهد بود و دلیل این را به انتشار گرمایی-یونی الکترون ها از الکترودهای حمایت کننده و موجود در کنار قوس مربوط می شود. عبارت قدیمی چنین تخلیه ای «قوس ولتی» است و در کنار عبارت «لامپ قوسی-ولتاژی» مورد استفاده قرار می گرفته است.

تعداد صفحات انگلیسی: 4

تعداد صفحات فارسی: 5

سال مقاله: —

فرمت فایل: Word انگلیسی+ Word فارسی


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید