پاورپوینت استانداردهای اعتباربخشی – 52 اسلاید

پاورپوینت استانداردهای اعتباربخشی

پاورپوینت استانداردهای اعتباربخشی

پاورپوینت استانداردهای اعتباربخشی

پاورپوینت استانداردهای اعتباربخشی

نظام جدید اعتباربخشی به عنوان یکی از معتبرترین مدل های ارزیابی مبتنی بر کیفیت و ایمنی و هماهنگ با سایر اولویت های وزارت متبوع همچون حاکمیت بالینی ،ایمنی بیمار و منشور حقوق بیمار و همگام با استاندارد های اعتبار بخشی آموزشی و توجه به زیر ساخت های پژوهشی به ویژه در زمینه رعایت ایمنی و حقوق بیمار و ارتقاء کیفیت خدمات ،جهت کسب اطمینان از عملکرد مناسب سازمان های ارائه دهنده خدمات سلامت می باشد و اجرای آن از سال 91 برای تمام بیمارستان های کشور الزامی است.

در یک نگاه کلی این مقوله را می توان در دو گروه اصلی مورد بررسی قرار داد.

1– مدل هایی که با ارزیابی خارج سازمانی مبنی برکیفیت ،  تعهد سازمان را به ارتقای کیفیت افزایش می دهند.پاورپوینت استانداردهای اعتباربخشی

2- شیوه هایی که به مدیریت کیفیت در سازمان کمک می کند.

در این میان اعتبار بخشی از گروه اول و حاکمیت بالینی از گروه دوم از جایگاه ویژهای در بخش سلامت برخوردار هستند. و از رو به مقوله ایمنی و بیمار محوری در کنار ارتقای کیفیت خدمات توجه ویژه ای داشته و هر دو بر تعهد سازمان به اجرای استانداردهای عالی خدمت تاکید می نماید.پاورپوینت استانداردهای اعتباربخشی

با بهره گیری هم زمان و هماهنگ هر دو مدل مذکور (حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی ) سعی می شود تا از یک سو بر توانمندی بیمارستانها جهت ارائه خدمات ایمن ،کیفی ،مبتنی بر شواهد علمی روز و شرایط بومی کشور بیفزاید و از سوی دیگر با ارزیابی خارج سازمانی آنان براساس استاندارد های شفاف و همسو بر تعهد و پاسخگویی بیمارستانها تاکید نماید.

اعتبار بخشی به منظور ایجاد اعتماد عمومی از وجود و اجرای فرایند های مبتنی بر استاندارد و در نظر گرفتن پیامدهای سلامت به عنوان یک ابزار سیستماتیک و هدفمند ،جهت تامین ایمنی بیمار ،همراهان و کارکنان و بهبود مستمر کیفیت تمام خدمات قابل ارائه در بیمارستان، ،مدیران و رهبران نظام سلامت را در عمل به وضایف خطیر خود در حوزه مراقبتب یاری می نماید.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت استانداردهای اعتباربخشی است؛

برای دانلود کل پاورپوینت استانداردهای اعتباربخشی از لینک زیر استفاده کنید:


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *