پاورپوینت استانداردهای برنامه بيمارستانهای دوستدار ايمني بيمار – 212 اسلاید – چند صفحه محدود به انگلیسی

پاورپوینت استانداردهای برنامه بيمارستانهای دوستدار ايمني بيمار

پاورپوینت استانداردهای برنامه بيمارستانهای دوستدار ايمني بيمار

پاورپوینت استانداردهای برنامه بيمارستانهای دوستدار ايمني بيمار

پاورپوینت استانداردهای برنامه بيمارستانهای دوستدار ايمني بيمار

  1. این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

    2.2. A

در صورت بروز وقايع تهديد كننده  ایمنی بیمار ، مديریت ارشد  بيمارستان تا زماني كه آسيب عمدي يا قصور پزشكي مطرح نباشد ، از كاركنان درگير حمايت مي نمايد.

مستندات:

آخرين گزارش واقعه ناخواسته

 

روش ارزيابي :

 

پاورپوینت استانداردهای برنامه بيمارستانهای دوستدار ايمني بيمار

 

 

 

vبر اساس شواهد مبتنی بر گزارش وقایع ناخواسته و مصاحبه های کارکنان ، اگر هيأت مديره بيمارستان  درهنگام  بروز وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار  تا زماني كه آسيب عمدي يا قصور پزشكي مطرح نباشد  از كاركنان درگير حمايت مي نمايد ؛ امتیاز کامل تعلق می گیرد .
vاگر هيأت مديره بيمارستان ، درهنگام بروز وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار ،  تا زماني كه آسيب عمدي يا قصور پزشكي مطرح نباشد ، از برخی از كاركنان درگير حمايت مي نمايد و شواهد مبتنی بر گزارش وقایع ناخواسته و مصاحبه های کارکنان موجود نیست ؛ امتیاز نسبی تعلق می گیرد .
vاگر هيأت مديره بيمارستان ، در صورت بروز  وقایع تهدید کننده ایمنی بیمار ،  زماني نیز كه آسيب عمدي يا قصور پزشكي مطرح نباشد از كاركنان درگير حمايت نمي نماید و شواهد مبتنی بر گزارش وقایع ناخواسته و مصاحبه های کارکنان موجود نمی باشد ؛  امتیازی تعلق نمی گیرد .
v

پاورپوینت استانداردهای برنامه بيمارستانهای دوستدار ايمني بيمار

  1. 2.3. A

بيمارستان درمواردي مثل پژوهشها ، فرآیند احياء ، اخذ رضايت نامه از بيماران ، محرمانه بودن اطلاعات و ارتباط با صنايع ازضوابط اخلاقي و حرفه اي  تبعيت مي نمايد. code of ethics

مستندات:

policiesخط مشی و روش های اجرایی ضوابط اخلاقي و حرفه اي مصوب و مکتوب

Procedures

روش ارزيابي :

§در صورتی که بر اساس گزارش ها و صورت جلسات کمیته هاي  منظم اخلاق پزشكي و یا با استناد به مجموعه ضوابط اخلاقی و حرفه اي ؛ درمواردي مثل پژوهش ها ، فرآیند احياء ، اخذ رضايت نامه از بيماران ، محرمانه بودن اطلاعات و ارتباط با صنايع  ، بیمارستان ازاصول  اخلاقي و حرفه اي تبعيت مي نمايد  ؛ امتیاز کامل تعلق می گيرد .
§در صورتی که بیمارستان درمواردي مثل پژوهش ها ، احياء ، اخذ رضايت نامه از بيماران ، محرمانه بودن اطلاعات و ارتباط با صنايع  ، ازاصول اخلاقي وحرفه اي  تبعيت مي نمايد لیکن گزارش ها و صورت جلسات  کمیته هاي منظم اخلاق پزشكي موجود نمی باشد و یا در صورت فقدان مجموعه اصول اخلاق پزشكي  ؛ امتیاز نسبی تعلق می گیرد .

پاورپوینت استانداردهای برنامه بيمارستانهای دوستدار ايمني بيمار

§در صورتی که بر اساس گزارش ها و صورت جلسات کمیته هاي  منظم اخلاق پزشكي درمواردي مثل پژوهش ها ، فرآیند احياء ، اخذ رضايت نامه از بيماران ، محرمانه بودن اطلاعات و ارتباط با صنايع  ، بیمارستان ازاصول  اخلاقي و حرفه اي تبعيت نمي نمايد  و یا در صورت  فقدان مجموعه اصول اخلاق پزشکی امتیازی تعلق نمی گیرد.
§

 

  1. 3.1. A

در ارتباط با ايمني بيمار در كليه سطوح بيمارستاني فرهنگ باز و مبتني بر يادگيري و ارتقاء مداوم و عاري از سرزنش و تنبيه وجود دارد . non blaming

 

مستندات:

ایمنی بیمار درپرسشنامه های رضایت سنجی کارکنان لحاظ شده  وبر اساس نتایج آن اقدام می شود .

روش ارزيابي :

Øدر صورتی که درارتباط با  ايمني بيمار در كليه سطوح بيمارستاني فرهنگ باز و مبتني بر يادگيري و ارتقاء مداوم و عاري از سرزنش و تنبيه وجود دارد و ایمنی بیمار جزیی از پرسشنامه های رضایت سنجی کارکنان محسوب وبر اساس نتایج آن  اقدام می شود و شواهد منتج از مصاحبه با کارکنان مؤید اجرای استاندارد فوق می باشد ؛ امتیاز کامل تعلق می گيرد .
Øدر صورتی که در ارتباط با ايمني بيمار در كليه سطوح بيمارستاني فرهنگ باز و مبتني بر يادگيري و ارتقاء مداوم و عاري سرزنش و تنبيه وجود دارد و ایمنی بیمار جزیی از پرسشنامه های رضایت سنجی کارکنان محسوب وبر اساس نتایج آن  اقدام می شود ، لیکن شواهد منتج از مصاحبه با کارکنان مؤید اجرای استاندارد فوق نمی باشد ؛ امتیاز نسبی تعلق می گيرد .
Øدر صورتی که در ارتباط با ايمني بيمار هیچگونه شواهدی مبنی بر وجود فرهنگ باز و مبتني بر يادگيري و ارتقاء مداوم و عاري از سرزنش و تنبيه در كليه سطوح بيمارستاني موجود نیست ؛  امتیازی تعلق نمی گیرد

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت استانداردهای برنامه بيمارستانهای دوستدار ايمني بيمار است؛

برای دانلود کل پاورپوینت استانداردهای برنامه بيمارستانهای دوستدار ايمني بيمار از لینک زیر استفاده کنید:


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *