پاورپوینت الگوریتم غذایابی باکتری – 25 اسلاید

پاورپوینت الگوریتم غذایابی باکتری

پاورپوینت الگوریتم غذایابی باکتری

پاورپوینت الگوریتم غذایابی باکتری

پاورپوینت الگوریتم غذایابی باکتری

فهرست مطالب

 

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

مقدمه

غذایابی باکتری در محیط طبیعی

پیاده سازی رفتارباکتری در محیط مصنوعی

الگوریتم غذایابی باکتری

نتیجه گیری

پاورپوینت الگوریتم غذایابی باکتری

 

کموتاکسیس (چرخش و شنا )

مرحله کموتاکسیس ، حرکت یک باکتری E.coli  به شکل شنا یا چرخش و از طریق تاژک ها است .

درمحیط طبیعی، این باکتری میتواند به دو طریق متفاوت حرکت کند:

اولا”، میتواند در طول بازه ای از زمان در یک جهت ثابت شناکند.

ثانیا، میتواند بچرخد، و در طول زندگی بین این دو

حرکت تغییر وضعیت میدهد.

 بررسی رفتارباکتری ها درمحیط مصنوعی   

1-باکتری ها به صورت کاملا تصادفی در محیطی که مواد غذایی وجود دارد توزیع می شوند.

2-باکتری ها به سمت مناطقی با ارزش غذایی بالا حرکت می-کنند. آنهایی که درنواحی سمی هستند از بین می روند، آن -هایی که در نواحی با ارزش غذایی کم قرار گرفته اند پراکنده می -شوند و باکتریهای موجود در نواحی مناسب، تکثیر می شوند.

3-باکتریهای موجود درنواحی مناسب برای جذب کردن سایرباکتریها از خود مواد شیمیایی ترشح می کنند. این عمل سبب می گردد که باکتری ها در ناحیه ای با بیشترین مواد غذایی قرارگیرند

نتیجه گیری

1- قابل تنظیم بودن گام حرکت این الگوریتم  که با استفاده ازC(i) انجام می شود   باعث می شود الگوریتم در فضاهای با ابعاد بالا کارایی بهتری داشته باشد.

2-جستجوی پرتومحلی انجام میدهد، تعداد زیادی جستجو به صورت موازی و مستقل از یکدیگر انجام می شوند و تبادل اطلاعات مستقیم بین باکتریها وجود ندارد.

پاورپوینت الگوریتم غذایابی باکتری

 

3-در مرحله تکثیر، نصف باکتریها حذف می -شوند ولی نصف دیگر نیز به یک اندازه در تولید جوابهای بعدی نقش دارند. به همین دلیل، نصف باکتریها در تولید راه حل های بعدی تاثیر می گذارند و بر همین اساس جوابهای دقیق تری حاصل میگردد.

پاورپوینت الگوریتم غذایابی باکتری

 

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت الگوریتم غذایابی باکتری  است؛

برای دانلود کل پاورپوینت الگوریتم غذایابی باکتری  از لینک زیر استفاده کنید:

 


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید