پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده – 23 اسلاید

پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده 

پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده 

پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده 

این فایل تایید کیفی شده و نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر کاملا رفع می کند.

•نحوه محاسبه وتعیین حقوق وظیفه وراث

حقوق وظیفه وراث ازتاریخ یک روز بعداز فوت مستخدم برقرارمی گردد.
درمورد مستخدمین موضوع ماده 81(اصلاحی )قانون استخدام کشوری

               باتوجه به مفاد ماده قانونی مذکور چنانچه مستخدم شاغلی فوت نمایددرتاریخ فوت بازنشسته تلقی وحقوق بازنشستگی وی باتوجه به مقررات موضوعه وروش موردعمل درباره محاسبه حقوق بازنشستگی ،تعیین وتمام حقوق مزبور به عنوان حقوق وظیفه وراث وبه نسبت مساوی درباره آنان برقراروپرداخت خواهدشد.

•مادر به شرط نداشتن شوهر واینکه درزمان حیات مستخدم تحت تکفل وی بوده باشد.
•ضمنا” منظورازنداشتن شوهر، شوهری است غیراز پدرمستخدم متوفی وچون قاعدتا” زن تحت تکفل ونفقه بگیر شوهر است ، چنانچه پدرمستخدم متوفی تحت تکفل فرزند متوفای خودبوده باشد دراین حالت بدیهی است که مادر وی نیز می تواند  ازسهم حقوق وظیفه استفاده نماید.

•توضیحات

پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده 

-مراتب معلولیت ، ازکارافتادگی ، ناقص العضو بودن با گواهینامه ای که حاوی مشخصات کامل ورثه ملصق به عکس وی بوده وازسوی کمیسیون پزشکی ذیصلاح یا پزشکی قانونی صادرشده باشداحراز خواهدشد .درهر حال گواهی صادره دراین زمینه باید موردتائید سازمان بازنشستگی کشوری قرارگیرد.

پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده 

2-چنانچه فرزندان ونوادگان اناث علیل یا ناقص العضو که ازحقوق وظیفه استفاده می نمایند ازدواج نمایند حقوق وظیفه آنان قطع

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده است؛

برای دانلود کل پاورپوینت برقراری حقوق وظیفه وراث مستخدمین شاغل و بازنشسته و از کارافتاده از لینک زیر استفاده کنید:


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *