پاورپوینت مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در اورژانس بیمارستانی – 59 اسلاید – چند اسلاید انگلیسی

پاورپوینت مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در اورژانس بیمارستانی

پاورپوینت مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در اورژانس بیمارستانی

پاورپوینت مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در اورژانس بیمارستانی

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

Øتاریخچه  بخش اورژانس:

Øدوران پس از جنگ يعني 1945 تا 1960 دوره رشد روزافزون نياز به سرويسهاي اورژانس
Øافزايش تخصص‌‌هاي درماني
Øكاهش تعداد پزشكان عمومي
Øافزايش تكنولوژي درماني مبتي بر بيمارستان،
Øافزايش انتظارات عمومي مردم و
Øافزايش سازمانهاي بيمهگر خدمات اورژانس
Øطرح كلي «اتاق اورژانس» در دوره پس از جنگ شامل يك بخش تصادف بوده كه معمولاَ از يك اتاق واحد با مواد،تجهيزات،ابزارها و پرسنل محدود تشكيل ميشده است.
Ø در آن زمان، معماري«اتاق» اورژانس، تخصص محسوب نميشد
Øویژگی های بخش اورژانس بیمارستانی:
Ø اولین خط درمانی بیمارستان
Øامنیت ناکافی

پاورپوینت مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در اورژانس بیمارستانی

Øبیماران مختلف با شرایط  و وخامت مختلف
Øهمراهان مضطرب
Øارائه 24 ساعته خدمت
Øانتظار مردم
Øپرسنل در معرض خطر فرسودگی شغلی
Ø……

Ø4.استفاده از اطلاعات:
به منظور حرکت در جهت بهبود در کیفیت، سازمان ها نیاز به اطلاعات خوب دارند. داده های خوب برای:
برنامه ریزی
محاسبه دستمزد
اجرا
مدیریت

پاورپوینت مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در اورژانس بیمارستانی

ارزیابی خدمات

 ضروری هستند.

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در اورژانس بیمارستانی است؛

برای دانلود کل پاورپوینت مصادیق حاکمیت خدمات بالینی در اورژانس بیمارستانی از لینک زیر استفاده کنید:


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید