پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه – 37 اسلاید

پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه

پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه

پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه

پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه

پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه

 

این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:

نقش پروتئین هادربدن

vنقش ساختاری تمام بافتها واندامها
vنقش آنزیمی
vنقش حامل
vگیرنده برای پیامهای هورمونی
vنقش انقباضی
vنقش ایمنی

20         نوع اسیدآمینه گوناگون درساختارپروتئین ها      بکاررفته است.

طبقه بندی پروتئین ها واسیدهای آمینه
vپپتیدها:ازبه هم پیوستن گروهای کربوکسیلات وآمونیم درآمینواسیدهاپیوند پپتیدی تشکیل می شود.
vدی پپتیدها:ازاتصال دو آمینواسید
vتری پپتیدها:ازاتصال سه آمینواسید

پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه

vپلی پپتیدها:ازاتصال بیش از 100آمینواسید
vاصطلاح پروتئین برای تعریف پلی پپتیدی بابیش از100آمینواسید که دارای یک عمل بخصوص  باشدبکار می رود.
v ترتیب آمینواسیدهادریک پپتیدویایک پروتئین توسط ترتیب بازهادر دزوکسی ریبو نوکلئیک اسیدDNAدرژن تعیین می شود.
v یک سلول می تواندازهزارها ملکول پروتئین مختلف تشکیل شود.
v  بدن  بیش از 50000نوع پروتئین مختلف دارد.
کاتابولیسم
vآمین زدایی اکسایشی

پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه

NH3 آزادشده را به چرخه اوره انتقال می دهد
vاسکلت کربنی می تواند:
بااکسیژن ترکیب شود (TCA cycle)
برای سنتز گلوکوزاستفاده شود(gluconeogenesis)
برای سنتز چربی استفاده شود

متن فوق تنها سه اسلاید از پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه است؛

برای دانلود کل پاورپوینت پروتئین واسیدهای آمینه از لینک زیر استفاده کنید:

 


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *