پروژه حسابداری مسئولیت های اجتماعی

پروژه حسابداری مسئولیت اجتماعی قابل استفاده دانشجویان مالی و حسابداری بصورتWORD قابل ویرایش در 84 صفحه تهیه شده است مربوط به واحد درسی پروژه مالی 

عنوان                                                                                                               صفحه

چکیده                                                                                                     

مقدمه                                                                                                               

تاریخچه                                                                                                

تعریف حسابداری اجتماعی                                                                                                    

مفروضات سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی                                                                     

مفاهيم حسابداري اجتماعي                                                                                                 

مفهوم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي                                                                                    

مزايا و مشكلات اجراي سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي                                                     

مشكلات تفكيك هزينه هاي اجتماعي و اقتصادي                                                                 

معيارهاي تفكيك هزينه هاي اجتماعي از اقتصادي                                                                        

مشكلات مربوط به ارتباط هزينه ها و منافع اجتماعي                                                                     

ماهیت حسابداری اجتماعی                                                                                                   

پيشينه بحث و آراي مطروحه                                                                                                 

حد و مرز مسئوليت‌ها                                                                                                      

نقد آراي مطرح در نظام آنگلوساکسون                                                                                      

متن مصاحبه حسابداری مسئولیتهایاجتماعی در کشور آمریکا                                                                                                                                                          

نظریات                                                                                                                           

هزینه های اجتماعی در سیستم حسابداری مسئولیتهای اجتماعی عبارتنداز                                       

استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداري اجتماعي                                                                        

اهداف حسابداری اجتماعی                                                                                                    

هدف استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری اجتماعی                                                                 

 رویکرد های مسووليتهای اجتماعی شرکتها                                                                              

عنوان                                                                                                               صفحه

برنامه ريزي اهداف اجتماعی                                                                                                 

سودمندی اطلاعات حسابداری اجتماعی                                                                                

مسئولیت های اجتماعی – اخلاقیات سازمانی                                                                           

مزاياي حسابداري اجتماعي و دلايل پياده سازي آن                                                                      

سود و مسئولیت های اجتماعی در شرکت ها                                                                           

نتیجه گیری                                                                                                                   

منابع

مشكلات مربوط به ارتباط هزينه ها و منافع اجتماعي:

يكي ديگر از مشكلات مربوط به اندازه گيري و گزارشگري هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري ناشي از آن است كه تهيه كنندگان اينگونه گزارشها قادر به ايجاد ارتباط بين هزينه هاي اجتماعي و منافع اجتماعي حاصل از آنها نيستند ، به طور مثال هزينه هاي اجتماعي مربوط به كمكهاي نقدي و غير نقدي به موسسات فرهنگي و آموزشي جامعه و مبارزه با بي‌سوادي در جامعه و آلودگي محيط زيست و يا افزايش سطح آگاهي افراد جامعه براي حفظ و بهره برداري بهينه از منابع جامعه ممكن است در بلند مدت داراي منافع اجتماعي باشند، اما ارتباط دادن آنها با منافع اجتماعي واحد تجاري و همچنين گزارش آنها بر حسب واحد پول با مشكلات فراواني همراه است.

هزينه هاي اجتماعي در سيستم حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي عبارتنداز:

1-هزينه منابع انساني به كار گرفته شده در واحد تجاري بر اساس هزينه فرصت به كارگيري آنها در يك فعاليت ديگر؛

2-مواد خام مورد استفاده در واحد تجاري براساس هزينه فرصت استفاده از آنها در يك فعاليت ديگر؛

3-داراييهاي سرمايه‌اي (ساختمان و تجهيزات) بر اساس ارزش جايگزيني؛

4-منابع و خدمات عام المنفعه مورد استفاده واحد تجاري از قبيل: پل‌ها و راههاي ارتباطي، خدمات پليس، آتش نشاني، بهداشت ، درمان و آموزش؛

6-ضرر و زيانهاي اجتماعي ناشي از فعاليتهاي توليدي واحد تجاري مانند آلودگي محيط زيست ناشي از كارخانه‌هاي سيمان و آسيبهاي كشيدن سيگار براي شركتهاي توليد كننده و عرضه كننده سيگار.

اما منافع اجتماعي واحد تجاري شامل:

1-حقوق و دستمزد پرداختني به كاركنان واحد تجاري؛

2-بهره هاي پرداختي بابت استقراض از اعتبار دهندگان؛

3-سود سهام توزيع شده بين سهامداران؛

4-هزينه هاي اجراي برنامه هاي آموزشي‌، تربيتي و خدمات درماني؛

5-برنامه هاي فرهنگي، اجتماعي و تفريحي اجرا شده توسط واحد تجاري براي كاركنان و فرزندان آنها و همچنين افراد جامعه؛

6-هزينه هاي زيبا سازي فضاي واحد تجاري و هزينه هاي مبارزه با آلودگي محيط زيست؛

7-هزينه هاي تحقيق و توسعه جهت بهبود كيفيت محصول.

در خصوص چگونگي فرايند گزارشگري هزينه‌ها و منافع اجتماعي واحد تجاري دو نظر متفاوت وجود دارد‌. در يك نظر شيوه گزارشگري آن است كه گزارش مربوط به هزينه‌ها و منافع اجتماعي را در بخش يادداشتهاي همراه صورتهاي مالي ارائه مي دهد. طرفداران اين شيوه گزارشگري ، همان گروههاي هوادار نظريه حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي به عنوان بخشي از حسابداري مالي هستند‌. در نظر ديگر، شيوه گزارشگري است كه پيشنهاد آن توسط گروههاي هوادار استقلال حسابداري مسئوليتهاي اجتماعي از حسابداري مالي ارائه شده است و طبق آن واحد تجاري ملزم است، يك گزارش اجتماعي كه متضمن اطلاعات تفصيلي در رابطه با تعهدات اجتماعي، هزينه ها و منافع اجتماعي واحد تجاري است، ارائه دهد. كه اين شيوه گزارش دهي نيز خود ممكن است به دو شيوه ارائه شود.

 


  جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار کارت ویزیت,بنر,طرح لایه باز, فایل های گرافیکی دانلود  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی  دانلود جدیدترین فایل های دانلودی نگار فارس

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *