مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی بازه اطمینان بیزی تقریبی برای میانگین توزیع گاوسی در مقابل مدل های بیزی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی

عنوان انگلیسی:

Approximate Bayesian Confidence Intervals for The Mean of a Gaussian Distribution Versus Bayesian Models

عنوان فارسی:

بازه اطمینان بیزی تقریبی برای میانگین توزیع گاوسی در مقابل مدل های بیزی

چکیده:

این مطالعه در مقایسه فاصله اطمینان برای میانگین توزیع گاوسی انجام شده است. با توجه به خطای مربع و تابع زبان هیگینز- تسوکو، تخمین فاصله اطمینان بیزی برای میانگین یک جامعه نرمال مشتق شده است. با استفاده از داده های نرمال و نرم افزار SAS، بازه اطمینان بیزی تقریبی به دست آمده از مدل بیزی منتشرشده مقایسه گردید. در حالی که روش های بیزی منتشر شده به انتخاب ابرپارامترهای حساس بوده و همیشه بازه اطمینان بهتری را نتیجه نمی دهد، نشان داده شده است که رویکرد بیزی تقریبی پیشنهاد شده، تنها بر مشاهدات تکیه داشته و اغلب بهتر عمل می کند.

تعداد صفحات انگلیسی: 9

تعداد صفحات فارسی: 15

سال مقاله: 2009

فرمت فایل: Pdf انگلیسی+ Word فارسی


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *