تحقیق آماده مديريت کيفيت فراگير – 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت کيفيت فراگير – 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت کيفيت فراگير – 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت کيفيت فراگير – 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت کيفيت فراگير – 10 برگ وورد قابل ویرایش

تحقیق آماده مديريت کيفيت فراگير – 10 برگ وورد قابل ویرایش

ادواردز دمينگ كيست و پيشنهادش براي تعليم و تربيت چيست؟

 

در سال 1983 ، شركت ژاپني بر جيستون ، كارخانه لاستيك سازي فاير ستون را در لاورن، واقع در ايالات تنسي را خريد. تا آن زمان، فاير ستون لاستيكها را در سه درجه توليد مي‌كرد و مي‌فروخت. عالي، متوسط و پست. اكنون، با مديريت تازه، آنها فقط يك نوع لاستيك، يعني عالي ، توليد مي‌كنند. اين جا شباهتي بسيار ميان مدارس دولتي آمريكايي وجود دارد كه اخيراً سه نوع دانش آموز تربيت مي‌كند. خوب آموزش ديده، نه چندان خوب آموزش ديده و آموزش ديده ضعيف.

(شعباني وركي، بختيار، آزاد، اسد الله ، آموزش و پرورش كيفي فراگير، صفحه 37)

بسياري مي‌گويند، فردي كه كارش براي موفقيت برجيستون و به طور كلي، همچنين، صنعت ژاپن اهميت دارد، نظريه پرداز مديريت آمريكايي و آمار داني، به نام دبليو، ادواردزدمينگ، است.

در دهه 1930 دمينگ كه در آن زمان فيزيكدان بود- در وزارت كشاورزي آمريكا كار مي‌كرد. همان زمان، در ان جا با آمار داني به نام والتر. اي شوارت كه دستاوردش در توسعه فنون ، ياري رسان به كاهش اسراف و بهبود فرايندهاي توليدي و صنعتي بود. آشنا شد. او، هم به مدير وهم به كارگران آموخت كه آمارهاي اين فرايندها و نتايج كارشان را ثبت كنند. اين داده‌ها مي‌توانست براي تعيين اين نكته كه ايا فرايندهامي‌تواند براي اطمينان از كارايي بيشتر تبديل و تطبيق شود، بعدها مورد استفاده قرار گيرد. اين كار، پايه نظريه‌هاي دمينگ را تشكيل داد.

دمينگ در كنار اين روشهاي آماري، شروع به تدوين و گسترش نظريه كامل مديريت كرد كه مي‌توانست تكميل كننده كار شوارت باشد. او متقاعد شده بود كه اگر بگذارند كارگران آمارهاي خود را ثبت كنند و خودشان نظارت كيفي را انجام دهند، نياز به بازرسان نظارت كيفي براي با كيفيت كردن هر مرحله از عمل برطرف خواهد شد.

نظريه‌هاي دمينگ در ژاپن ميدان گسترده اي براي رشد پيدا كرد. نه تنها كارش در زمينه تجزيه آماري، بلكه تاكيدش بر خط مشيهاي هميارانه در محل كار، با اقبال ژاپنيها- كه به طور طبيعي مردمي‌همكارند- روبرو شد. با گذشت زمان، كارش پيشرفت كرد و به آفرينش نيروي مهيب صنعتي ژاپن كه امروزه مي‌شناسيم كمك كرد و به او لقب «پدر آمريكايي صنعت ژاپن » بخشيد. جايزه دمينگ، كه در دهه 1950 به وجود آمد، امروزه با ارزشترين جايزه بخش صنعتي ژاپن است.

روشها و كار دمينگ، در آن نقطه كه اخلاق و عمل، علايق آموزشي و صنعتي به هم مي‌رسد، اهميت پيدا مي‌كند.

از نقطه نظر دمينگ، آموزش، صنعت و دولت بايد مانند يك نظام با هم در ارتباط باشند. آنها بايد روابطي حياتي و مشترك را بررسي كنند. در واقع، ميانكنشهاي جالبي وجود دارد كه بايد در نظر گرفت.تحقیق آماده مديريت کيفيت فراگير – 10 برگ وورد قابل ویرایشتحقیق آماده مديريت کيفيت فراگير – 10 برگ وورد قابل ویرایشتحقیق آماده مديريت کيفيت فراگير – 10 برگ وورد قابل ویرایش

(شعباني وركي ، بختيار / آزاد ، اسدالله، آموزش و پرورش كيفي فراگير، صفحه 38 و 41)

در رأس روشها و فلسفه مديريت او اصرار بر اين نكته است كه هر چيزي كه ساخته شود يا انجام شود، مي‌تواند بهتر شود اين كه سطوحي از كيفيت و بهبود ناشنيده، در صورتي به دست مي‌آيد كه تواناييهاي هر كارگر را باز شناسيم و قدر بدانيم- اين مسأله در مورد د انش اموز نيز صدق مي‌كند. او در برابر پيش فرضهاي نادرستي كه ما را متقاعد مي‌كند كه محصولات يا مردم نمي‌توانند ازجايگاه خاصي بهتر شوند، مي‌ايستد. با اين فرضيه كه تعادل زماني برقرار مي‌شود كه فقط درصد خاصي تكامل يا بهبود پذيري را داراست.

جنبش مديريت كيفيت فراگير مرتبط با دمينگ به جايي رسيده كه چندين جنبش آموزش ديگر را ارتقا داده است. آموزش براساس يادگيري با تسلط، نتيجه، و افزايش مدارس سه چيزي است كه به ذهن مي‌رسد. همه آنها در همان رابطه حياتي شريك است خوش بيني جديدي كه به بهبود دانش آموزان و كارگران و فرايندهاي موثر بر آنها و كيفيت كارشان در داخل و بيرون كلاس توجه دارد. اين نكته كه همه اينها نخست مربوط به جهان اقتصادي و صنعتي مي‌شود كه بي گفتگو از سپهر دمينگ تراوش كرده است.

هر كسي كه در يك همايش (سمينار) دمينگ شركت داشته، مي‌داند كه او جهان را مانند يك نظام مي‌داند.

دمينگ به قانون 15-85 معتقد است و آن اين كه : 85% مسئوليت كيفيت در خود «نظام» وجود دارد.

براي ما، فلسفة دمينگ آشكار مي‌كند كه در امر آموزش و پرورش بچه هايمان با توجه به منابعي كه در اختيار داريم، خيلي كارها مي‌توانيم انجام دهيم: اما اگر بخواهيم آموزش و پرورش در سطح


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *