پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – 2 برگ وورد قابل ویرایش

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – 2 برگ وورد قابل ویرایش

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – 2 برگ وورد قابل ویرایش

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – 2 برگ وورد قابل ویرایش

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – 2 برگ وورد قابل ویرایش

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – 2 برگ وورد قابل ویرایش

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – 2 برگ وورد قابل ویرایش

حسين­چاری و دهقانی زاده (1391)پرسشنامه سرزندگي تحصيلي را با الگو گیری از مقياس سرزندگي تحصيلي مارتين و مارش (2006) كه دارای 4 گويه است، توسعه دادند. براي اجراي اين مقياس در فرهنگ ايراني، ابتدا يك متخصص رشته روانشناسي و يك متخصص در رشته زبان انگليسي متن سؤال­هاي مقياس را به فارسي ترجمه كردند. بعد از ترجمه گويه­هاي مقياس مارتين و مارش تعدادي گويه بر اساس فرم اصلي مقياس بازنويسي شدند و در مورد گويه­ها از اساتيد روانشناسي تربيتی نظرخواهي شد. براي اجراي مقدماتي و رفع نقيصه­ها، اين گويه­ها بر روي گروهي از دانش­آموزان (30 پسر و 30 دختر) دبيرستاني شهرستان مهريز اجرا شد. پس از اجراي اين گويه­ها، نسخه نهايي مورد بازنويسي قرار گرفت، كه حاصل بازنويسی 9 گويه بود که بر اساس مقیاس لیکرت از کاملاً مخالفم (1) تا کاملاً موافقم (5) نمره­گذاری می­شود.

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – 2 برگ وورد قابل ویرایش

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – 2 برگ وورد قابل ویرایش

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – 2 برگ وورد قابل ویرایش

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – 2 برگ وورد قابل ویرایش

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – 2 برگ وورد قابل ویرایش

پرسشنامه سرزندگی تحصیلی – 2 برگ وورد قابل ویرایش


 دانلود جدیدترین فایل های لایه باز در پی اس دی نگار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *