نرم افزار های آماده

فایل دامپ هارد الجی LG G6 H870DS EMMC DUMP

فایل دامپ هارد الجی LG G6 H870DS EMMC DUMP           فایل دامپ هارد الجی LG G6 H870DS EMMC DUMP دامپ هارد الجی  LG G6 H870DS EMMC DUMP تست شده     قابل رایت روی مدل: LG G6 H870DS فایل قابل رایت با کلیه باکس های پروگرم هاردقابل …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ هارد الجی LG LMX210MA EMMC DUMP

فایل دامپ هارد الجی LG LMX210MA EMMC DUMP           فایل دامپ هارد الجی LG LMX210MA EMMC DUMP دامپ هارد الجی  LG LMX210MA EMMC DUMP تست شده     قابل رایت روی مدل: LG Aristo 2 (LMX210MA) فایل قابل رایت با کلیه باکس های پروگرم هاردقابل استفاده برای:– …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ هارد الجی LG-MS345 EMMC DUMP

فایل دامپ هارد الجی LG-MS345 EMMC DUMP           فایل دامپ هارد الجی LG-MS345 EMMC DUMP دامپ هارد الجی  LG-MS345 EMMC DUMP تست شده     قابل رایت روی مدل: LG Leon LTE MS345 فایل قابل رایت با کلیه باکس های پروگرم هاردقابل استفاده برای:– پروگرام هارد خام– …

بیشتر بخوانید »

فایل دامپ هارد الجی LG D380 EMMC DUMP

فایل دامپ هارد الجی LG D380 EMMC DUMP           فایل دامپ هارد الجی LG D380 EMMC DUMP دامپ هارد الجی  LG D380 EMMC DUMP تست شده     قابل رایت روی مدل: LG L80 Dual فایل قابل رایت با کلیه باکس های پروگرم هاردقابل استفاده برای:– پروگرام …

بیشتر بخوانید »

خرید اندیکاتور لگاریتمی (LSSC) – برای متاتریدر و مفیدتریدر

خرید اندیکاتور لگاریتمی (LSSC) – برای متاتریدر و مفیدتریدر   در ادامه بعد از معرفی اجمالی اندیکاتور و توضیح مشخصات نسخه منتشر شده، برای خرید اندیکاتور به پایین صفحه مراجعه نمایید. با ما همراه باشید.     معرفی اجمالی اندیکاتور لگاریتمی (LSSC) اندیکاتور لگاریتمی (LSSC) ابزاری است برای نمایش نمودار قیمت سهام به …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FPUU4BTI1

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FPUU4BTI1                 فایل روت سامسونگ A105F با اندروید۱۰ و مشخصه A105FPUU4BTI1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه A105FPUU4BTI1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FPUU5BTK1

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FPUU5BTK1                 فایل روت سامسونگ A105F با اندروید۱۰ و مشخصه A105FPUU5BTK1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه A105FPUU5BTK1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایلA105FPUU6BUD1

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایلA105FPUU6BUD1                 فایل روت سامسونگ A105F با اندروید۱۰ و مشخصه A105FPUU6BUD1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه A105FPUU6BUD1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FDDU6BUD1

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FDDU6BUD1                 فایل روت سامسونگ A105F با اندروید۱۰ و مشخصه A105FDDU6BUD1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه A105FDDU6BUD1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FDDU6BUD2

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FDDU6BUD2                 فایل روت سامسونگ A105F با اندروید۱۰ و مشخصه A105FDDU6BUD2 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه A105FDDU6BUD2 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FNXXS4BTG1

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FNXXS4BTG1                   فایل روت سامسونگ A105F با اندروید۱۰ و مشخصه A105FNXXS4BTG1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه A105FNXXS4BTG1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FPUS4BTG1

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FPUS4BTG1                   فایل روت سامسونگ A105F با اندروید۱۰ و مشخصه A105FPUS4BTG1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه A105FPUS4BTG1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FPUS6BUB1

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FPUS6BUB1                 فایل روت سامسونگ A105F با اندروید۱۰ و مشخصه A105FPUS6BUB1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه A105FPUS6BUB1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FPUU3BTD4

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FPUU3BTD4                 فایل روت سامسونگ A105F با اندروید۱۰ و مشخصه A105FPUU3BTD4 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه A105FPUU3BTD4 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FPUU4BTH5

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FPUU4BTH5                   فایل روت سامسونگ A105F با اندروید۱۰ و مشخصه A105FPUU4BTH5 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه A105FPUU4BTH5 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FDDU3BTF1

فایل روت سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه فایل A105FDDU3BTF1                   فایل روت سامسونگ A105F با اندروید۱۰ و مشخصه A105FDDU3BTF1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A10 اندروید ۱۰ با مشخصه A105FDDU3BTF1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ …

بیشتر بخوانید »