بایگانی/آرشیو برچسب ها : آبجکت

فایل اتوکد آبجکت انواع دروازه ی آهنی سری اول

فایل اتوکد آبجکت انواع دروازه ی آهنی سری اول این فایل اتوکد شامل آبجکت انواع دروازه ی آهنی ۱ در ابعاد استاندارد و زوایای مختلف می باشد. که می توانید در طراحی داخلی ازآن استفاده کنید . دریافت فایل

بیشتر بخوانید »

فایل اتوکد آبجکت انواع درختچه (برای استفاده در فضای داخلی)۱

فایل اتوکد آبجکت انواع درختچه (برای استفاده در فضای داخلی)۱ این فایل اتوکد شامل آبجکت انواع درختچه (برای استفاده در فضای داخلی)۱ در ابعاد استاندارد و زوایای مختلف می باشد. که می توانید در طراحی داخلی ازآن استفاده کنید . دریافت فایل

بیشتر بخوانید »

فایل اتوکد آبجکت انواع درختچه (برای استفاده در فضای داخلی)۲

فایل اتوکد آبجکت انواع درختچه (برای استفاده در فضای داخلی)۲ این فایل اتوکد شامل آبجکت انواع درختچه (برای استفاده در فضای داخلی)۱ در ابعاد استاندارد و زوایای مختلف می باشد. که می توانید در طراحی داخلی ازآن استفاده کنید . دریافت فایل

بیشتر بخوانید »

فایل اتوکد آبجکت انواع دروازه ی آهنی سری دوم

فایل اتوکد آبجکت انواع دروازه ی آهنی سری دوم این فایل اتوکد شامل آبجکت انواع دروازه ی آهنی 2 در ابعاد استاندارد و زوایای مختلف می باشد. که می توانید در طراحی داخلی ازآن استفاده کنید . دریافت فایل

بیشتر بخوانید »

دانلود فایل اتوکد آبجکت هواپیمای بدون سرنشین مسافری

دانلود فایل اتوکد آبجکت هواپیمای بدون سرنشین مسافری این فایل اتوکد شامل آبجکت هواپیمای بدون سرنشین مسافری در ابعاد استاندارد و زوایای مختلف می باشد. که می توانید در طراحی داخلی ازآن استفاده کنید . دریافت فایل

بیشتر بخوانید »

فایل اتوکد آبجکت وسایل موردنیاز در سرویس بهداشتی (توالت) و حمام

فایل اتوکد آبجکت وسایل موردنیاز در سرویس بهداشتی (توالت) و حمام این فایل اتوکد شامل آبجکت وسایل موردنیاز در سرویس بهداشتی (توالت) و حمام در ابعاد استاندارد و زوایای مختلف می باشد. که می توانید در طراحی داخلی ازآن استفاده کنید . دریافت فایل

بیشتر بخوانید »

فایل اتوکد آبجکت انواع تجهیزات رستوران

فایل اتوکد آبجکت انواع تجهیزات رستوران این فایل اتوکد شامل آبجکت انواع تجهیزات رستوران در ابعاد استاندارد و زوایای مختلف می باشد. که می توانید در طراحی داخلی ازآن استفاده کنید .   دریافت فایل

بیشتر بخوانید »