بایگانی/آرشیو برچسب ها : بازار محله ای

مطالعات و طراحی بازار محله ای جهت ارتقای سرزندگی

مطالعات و طراحی بازار محله ای جهت ارتقای سرزندگی فصل اول: کلیات پژوهش و طرح ۱-۱- بیان مسئله ۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق ۱-۳- سوابق مربوط ۱-۴- اهداف تحقیق ۱-۴-۱- ﻫﺪف اﺻﻠﻰ ۱-۴-۲- اﻫﺪاف ﻓﺮﻋﻰ ۱-۵- پرسش اصلی تحقیق ۱-۶- فرضیه تحقیق ۱-۷- متغییر های تحقیق ۱-۸- بهره وران ۱-۹- …

بیشتر بخوانید »