بایگانی/آرشیو برچسب ها : بازدهی تولید

پرسشنامه بازدهی تولید(عبادی ۱۳۹۷)

پرسشنامه بازدهی تولید(عبادی ۱۳۹۷) پرسشنامه بازدهی تولید در ۱۶ گویه و براساس طیف ۵ گزینه ای لیکرت با فرمت قابل ویرایش پرسشنامه حاضر با استناد به مقاله های معتبر داخلی و خارجی تدوین شده است. در طراحی پرسشنامه به عوامل موثر در بازدهی تولید برای تنظیم پرسشنامه توجه شده است …

بیشتر بخوانید »