بایگانی/آرشیو برچسب ها : بذر7 کیلوگرم

مقایسه میزان مصرف بذر۷ کیلوگرم در هکتار با شاهد منطقه (۱۰ کیلوگرم در هکتار)در هیبرید کلزا Hyola401

مقایسه میزان مصرف بذر۷ کیلوگرم در هکتار با شاهد منطقه (۱۰ کیلوگرم در هکتار)در هیبرید کلزا Hyola401 هدف از اجرای این طرح تحقیقی ترویجی  الف – بررسی تاثیر مصرف  میزانهای مختلف بذر بر عملکرد و اجزاء عملکرد کلزا رقم  Hyola401 ب –  توصیه بهترین سطح تراکم با توجه به میزانهای …

بیشتر بخوانید »