بایگانی/آرشیو برچسب ها : برآورد اقتصاد سنجی

روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده FM-OLS

روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده FM-OLS   روش FMOLS تخمین های ثابل اطمینانی را برای نمونه های کوچک ارائه می کند. این روش برای بررسی وجود رابطه بلند مدت بین متغیرها ارائه شده است. روش FMOLS دو تصحیح در روش OLS انجام داده است که عبارتند از: تصحیح تورش …

بیشتر بخوانید »

روش حداقل مربعات پویا DOLS

روش حداقل مربعات پویا DOLS   روش حداقل مربعات پویا DOLS تخمین روابط بلند مدت با استفاده از برآورد حداقل مربعات معمولی در نمونه های کوچک می تواند با تورش باشد و در نتیجه نمی توان با استفاده از آماره t به استنباط آماری پرداخت و یکی از روش های …

بیشتر بخوانید »