بایگانی/آرشیو برچسب ها : بردار

حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته دنیس زیل به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۹۶۵ صفحه

حل مسائل ریاضیات مهندسی پیشرفته دنیس زیل به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۹۶۵ صفحه                 ریاضیات مهندسی (انگلیسی: Engineering mathematics‎) شاخه‌ای از ریاضیات کاربردی در مورد روش‌ها و تکنیک‌های ریاضی است، که اغلب در حوزه‌های مهندسی و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرد. ریاضیات مهندسی یک شاخه میان‌رشته‌ای است، که نیازهای …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال (Early Transcendentals) ادواردز و پنی به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۱۹۴۲ صفحه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال (Early Transcendentals) ادواردز و پنی به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۱۹۴۲ صفحه                 در ریاضیات، حساب دیفرانسیل یکی از زیرمجموعه‌های حسابان است که به مطالعهٔ نرخ تغییرات کمیت‌ها می‌پردازد. این حساب یکی از دو بخش سنتی …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال (Early Transcendentals) آنتون و دیویس ویرایش دهم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۷۶۱ صفحه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال (Early Transcendentals) آنتون و دیویس ویرایش دهم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۷۶۱ صفحه                 در ریاضیات، حساب دیفرانسیل یکی از زیرمجموعه‌های حسابان است که به مطالعهٔ نرخ تغییرات کمیت‌ها می‌پردازد. این حساب یکی از دو بخش سنتی حسابان …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جان روگافسکی (Early Transcendentals) ویرایش دوم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۲۵۴۳ صفحه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جان روگافسکی (Early Transcendentals) ویرایش دوم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۲۵۴۳ صفحه                 در ریاضیات، حساب دیفرانسیل یکی از زیرمجموعه‌های حسابان است که به مطالعهٔ نرخ تغییرات کمیت‌ها می‌پردازد. این حساب یکی از دو بخش سنتی حسابان است …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل ریاضیات پایه ای برای علوم فیزیکی تالیف رایلی و هابسون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۲۲۴ صفحه

حل مسائل ریاضیات پایه ای برای علوم فیزیکی تالیف رایلی و هابسون به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۲۲۴ صفحه                 ریاضیات به مطالعهٔ مباحثی چون کمیت (نظریه اعداد)، ساختار (جبر)، فضا (هندسه)، و تغییرات (آنالیز ریاضی) می‌پردازد. در حقیقت تمامی تعریفی جهان شمول که همه …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل جبر خطی مقدماتی با کاربردها تالیف برنارد کولمن و دیوید هیل به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۱۷۲ صفحه

حل مسائل جبر خطی مقدماتی با کاربردها تالیف برنارد کولمن و دیوید هیل به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۱۷۲ صفحه                 جبر (از ریشه عربی الجبر به معنای “یکی سازی تکه های شکسته شده” و “شکسته بندی”) به همراه نظریه اعداد، هندسه و آنالیز، یکی از …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال، توابع متعالی اولیه روبرت اسمیت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۹۴۵ صفحه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال، توابع متعالی اولیه روبرت اسمیت به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۹۴۵ صفحه                 در ریاضیات، حساب دیفرانسیل یکی از زیرمجموعه‌های حسابان است که به مطالعهٔ نرخ تغییرات کمیت‌ها می‌پردازد. این حساب یکی از دو بخش سنتی حسابان است که …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال چند متغیره (بخش دوم) تالیف جورج توماس به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۴۳۹ صفحه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال چند متغیره (بخش دوم) تالیف جورج توماس به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۴۳۹ صفحه                 در ریاضیات، حساب دیفرانسیل یکی از زیرمجموعه‌های حسابان است که به مطالعهٔ نرخ تغییرات کمیت‌ها می‌پردازد. این حساب یکی از دو …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره و چند متغیره هیوز -هالت، گلیسون و مک کالوم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۱۸۸۶ صفحه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال تک متغیره و چند متغیره هیوز -هالت، گلیسون و مک کالوم به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۱۸۸۶ صفحه                 حسابان یا حساب دیفرانسیل و انتگرال یکی از شاخه‌های اصلی ریاضیات است. این رشته از تحول جبر و …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل جبر خطی مقدماتی استفن آندریلی و دیوید هکر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۲۷۰ صفحه

حل مسائل جبر خطی مقدماتی استفن آندریلی و دیوید هکر به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۲۷۰ صفحه                 جبر خطّی شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعهٔ ماتریسها، بردارها، فضاهای برداری (فضاهای خطّی)، تبدیلات خطی، و دستگاه‌های معادلات خطی …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جان روگافسکی بخش تک متغیره به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۸۱۴ صفحه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جان روگافسکی بخش تک متغیره به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۸۱۴ صفحه                 حساب دیفرانسیل و انتگرال که به اختصار حسابان نامیده می‌شود (به فرانسوی: calcul différentiel et intégral)، یکی از شاخه‌های اصلی ریاضیات است. این رشته از …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جان روگافسکی بخش چند متغیره به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۷۰۹ صفحه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جان روگافسکی بخش چند متغیره به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۷۰۹ صفحه                 حساب دیفرانسیل و انتگرال که به اختصار حسابان نامیده می‌شود (به فرانسوی: calcul différentiel et intégral)، یکی از شاخه‌های اصلی ریاضیات است. این رشته از …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال روبرت آدامز به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۶۶۹ صفحه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال روبرت آدامز به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۶۶۹ صفحه                 حساب دیفرانسیل و انتگرال که به اختصار حسابان نامیده می‌شود (به فرانسوی: calcul différentiel et intégral)، یکی از شاخه‌های اصلی ریاضیات است. این رشته از تحول جبر و هندسه ناشی شده‌است. حسابان خود دو شاخه …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جیمز استیوارت بخش چند متغیره به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۷۵۰ صفحه

حل مسائل حساب دیفرانسیل و انتگرال جیمز استیوارت بخش چند متغیره به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۷۵۰ صفحه                 در ریاضیات، حساب دیفرانسیل یکی از زیرمجموعه‌های حسابان است که به مطالعهٔ نرخ تغییرات کمیت‌ها می‌پردازد. این حساب یکی از دو بخش سنتی …

بیشتر بخوانید »

حل مسائل جبر خطی مقدماتی با کاربردها تالیف هاوارد آنتون و کریس رورس به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۳۸۴ صفحه

حل مسائل جبر خطی مقدماتی با کاربردها تالیف هاوارد آنتون و کریس رورس به صورت PDF و به زبان انگلیسی در ۳۸۴ صفحه                 جبر خطّی شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعهٔ ماتریسها، بردارها، فضاهای برداری (فضاهای خطّی)، تبدیلات خطی، و دستگاه‌های معادلات خطی می‌پردازد. کاربردها جبر خطّی و کارائی‌های …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی یا مقدمه ای (Introduction) بر تناظر گالوا یا نظریه (Theory) گالوا (Galois) یا جبر ۲ یا Algebra 2 یا بخش دوم در ۴۰۹ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی یا مقدمه ای (Introduction) بر تناظر گالوا یا نظریه (Theory) گالوا (Galois) یا جبر ۲ یا Algebra 2 یا بخش دوم در ۴۰۹ اسلاید                 جبر به همراه نظریه اعداد، هندسه و آنالیز ریاضی یکی از وسیع ‌ترین بخش‌های ریاضیات است. جبر در عمومی‌ترین فرم آن مطالعه نشانه‌های ریاضی و قوانین برای تغییر این نشانه‌هاست؛ جبر رشته‌ای وحدت‌یافته از تقریباً تمام ریاضیات است. جبر شامل همه چیز از حل معادلات ابتدایی تا ریاضیات انتزاعاتی همچون گروه، حلقه‌ها، و میدان می‌باشد. به اولیه‌ترین بخش‌های جبر، جبر مقدماتی گفته می‌شود؛ انتزاعی‌ترین بخش‌های آن جبر انتزاعی یا جبر مدرن است. از جبر مقدماتی به عنوان اساس هرگونه مطالعه ریاضیات، علم و مهندسی، اقتصاد و پزشکی نگریسته می‌شود. جبر مقدماتی با حساب فرق دارد در استفاده …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مقدمه ای (An Introduction) بر تناظر گالوا (Galois) یا نظریه (Theory) گالوا یا جبر ۲ یا Algebra 2 در ۴۰۹ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مقدمه ای (An Introduction) بر تناظر گالوا (Galois) یا نظریه (Theory) گالوا یا جبر ۲ یا Algebra 2 در ۴۰۹ اسلاید                 جبر (بازپیوست کردن قطعات شکسته) به همراه نظریه اعداد، هندسه و آنالیز ریاضی یکی از وسیع‌ترین بخش‌های ریاضیات است. …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مقدمه ای بر تناظر گالوا یا نظریه گالوا یا جبر ۲ یا Algebra 2 Galois Theory تالیف مارین اچ فنریک در ۴۰۹ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان مقدمه ای بر تناظر گالوا یا نظریه گالوا یا جبر ۲ یا Algebra 2 Galois Theory تالیف مارین اچ فنریک در ۴۰۹ اسلاید                 جبر به همراه نظریه اعداد، هندسه و آنالیز ریاضی یکی از وسیع‌ترین بخش‌های ریاضیات است. جبر در …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی آنالیز حقیقی و مختلط (آنالیز حقیقی ۱) یا Real And Complex Analysis والتر رودین در ۴۱۱ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان اصول و مبانی آنالیز حقیقی و مختلط (آنالیز حقیقی ۱) یا Real And Complex Analysis والتر رودین در ۴۱۱ اسلاید                 آنالیز حقیقی ( تئوری توابع یک متغیر حقیقی) ،یکی از شاخه‌های ریاضیات است که به مطالعهٔ رفتار و ویژگی‌های توابع حقیقی می‌پردازد. …

بیشتر بخوانید »

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون‎ ‎هایی برای بردارهای میانگین و ماتریس کوواریانس چند جامعه در ۵۷ اسلاید

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان آزمون‎ ‎هایی برای بردارهای میانگین و ماتریس کوواریانس چند جامعه در ۵۷ اسلاید                 آمار (در ایران) (به انگلیسی: Statistics) یا احصائیه (در افغانستان) شاخه‌ای از ریاضیات است که به گردآوری، تحلیل، تفسیر، ارائه و سازمان‌دهی داده‌ها می‌پردازد. آمار را باید علم و عمل …

بیشتر بخوانید »