بایگانی/آرشیو برچسب ها : بررسي ميزان رضايتمندي بيماران مراجعه کننده به اورژانس بيمارستانهاي شهرستان اردبیل

بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای شهرستان اردبیل

بررسی میزان رضایتمندی بیماران مراجعه کننده به اورژانس بیمارستانهای شهرستان اردبیل چکیده رضایت بیمار یکی از ابعاد کیفیت مراقبت را تشکیل می دهد و هدف نهایی از مطالعات رضایتمندی بهبـود کیفیـت خدمات بهداشتی درمانی و ارتقای مستمر مراکز بیمارستانی و اعتلای بهداشت و درمـان کشـور اسـت. بـه همـین منظـور رضایتمندی …

بیشتر بخوانید »