بایگانی/آرشیو برچسب ها : بررسی تقاضای نیروی کار

تخمین تابع تقاضای نیروی کار در استان لرستان

تخمین تابع تقاضای نیروی کار در استان لرستان طرح پژوهشی  89 صفحه pdf: این تحقیق به منظور شناسایی عوامل موثر بر تقاضای نیروی کار در استان لرستان انجام شده است. برای این کار، با استفاده از داده های سری زمانی ۱۳۸۸-۱۳۶۳ و به کمک روش های اقتصاد سنجی تابع تقاضای نیروی …

بیشتر بخوانید »