بایگانی/آرشیو برچسب ها : برش مستقیم

فرم محاسباتی تحت اکسل آزمایش تک محوری خاک

فرم محاسباتی تحت اکسل آزمایش تک محوری خاک آزمایش تک محوری ، برای تعیین مقاومت فشاری محصور نشده خاک چسبنده در حالت دست نخورده بازسازی شده یا اصلاح شده، با استفاده از اعمال بار محوری، تحت شرایط کنترل کرنش کاربرد دارد. در این روش، یک مقدار تقریبی برای مقاومت خاک …

بیشتر بخوانید »

فرم محاسباتی تحت اکسل آزمایش تراکم خاک

فرم محاسباتی تحت اکسل آزمایش تراکم خاک فرمت: اکسل مجموعه عملیاتی که باعث کاهش تخلخل و افزایش وزن مخصوص (چگالی)، در اثر در هم رفتن دانه های خاک می شود را تراکم می گویند.   محدوده کاربرد آزمایش تراکم خاک الف) تعیین مشخصات تراکم آزمایشگاهی خاک با استفاده از انرژی …

بیشتر بخوانید »

فرم تحت اکسل آزمایش برش مستقیم

فرم تحت اکسل آزمایش برش مستقیم آزمایش برش مستقیم خاک برای تعیین مقاومت برشی تحکیم یافته زهکشی شده مصالح خاکی در برش مستقیم کاربرد دارد. این آزمون، با تغییرشکل یک نمونه در شرایط کنترل کرنش یا در نزدیکی یک صفحه برش منفرد که به واسطه پیکره بندی و چیدمان دستگاه …

بیشتر بخوانید »