بایگانی/آرشیو برچسب ها : برق شریف

جزوه کنترل صنعتی دکتر انعامی دانشگاه صنعت نفت

جزوه کنترل صنعتی دکتر انعامی دانشگاه صنعت نفت این جزوه به صورت تایپ شده است. این جزوه درس کنترل صنعتی دکتر انعامی دانشگاه صنعت نفت می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. درس کنترل صنعتی از جمله دروس اصلی رشته مهندسی برق در …

بیشتر بخوانید »

جزوه کنترل خطی دکتر علی کریم پور دانشگاه فردوسی مشهد

جزوه کنترل خطی دکتر علی کریم پور دانشگاه فردوسی مشهد این جزوه به صورت پاورپوینت تبدیل شده به pdf می باشد. این جزوه کنترل خطی دکتر علی کریم پور دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که به طور کامل و عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. کنترل …

بیشتر بخوانید »

جزوه کنترل خطی پروفسور پرویز جبه دار مارالانی دانشگاه تهران

جزوه کنترل خطی پروفسور پرویز جبه دار مارالانی دانشگاه تهران این جزوه به صورت دست نویس می باشد. این جزوه کنترل خطی پروفسور پرویز جبه دار مارالانی استاد برجسته دانشگاه تهران می باشد که به طور فوق العاده کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. کنترل خطی از مهمترین …

بیشتر بخوانید »

جزوه کنترل تطبیقی دکتر محمدحسین کاظمی دانشگاه شاهد

جزوه کنترل تطبیقی دکتر محمدحسین کاظمی دانشگاه شاهد این جزوه به صورت پاورپوینت می باشد. این جزوه درس کنترل تطبیقی دکتر محمدحسین کاظمی دانشگاه شاهد می باشد که به طور کامل و عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. کنترل تطبیقی از جمله دروس ارشد و …

بیشتر بخوانید »

جزوه کنترل چندمتغیره دکتر علیرضا الفی دانشگاه صنعتی شاهرود

جزوه کنترل چندمتغیره دکتر علیرضا الفی دانشگاه صنعتی شاهرود این جزوه به صورت دست نویس می باشد. این جزوه درس کنترل چندمتغیره دکتر علیرضا الفی دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد که به طور کامل و عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی با استفاده از کتاب اصول کنترل پیشرفته و …

بیشتر بخوانید »

جزوه مدار الکتریکی ۱ دکتر احمد آقا کاردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه مدار الکتریکی ۱ دکتر احمد آقا کاردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر این جزوه به صورت دست نویس است. این جزوه درس مدار الکتریکی ۱ دکتر کاردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. این جزوه …

بیشتر بخوانید »

جزوه مدار الکتریکی ۲ پروفسور مهدی کراری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه مدار الکتریکی ۲ پروفسور مهدی کراری دانشگاه صنعتی امیرکبیر این جزوه به صورت دستنویس است. این جزوه درس مدار الکتریکی ۲ پروفسور مهدی کراری دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. درس مدار الکتریکی از جمله دروس اصلی رشته مهندسی برق در مقطع …

بیشتر بخوانید »

جزوه مدار الکتریکی ۲ دکتر سعیدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه مدار الکتریکی ۲ دکتر سعیدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر این جزوه به صورت دست نویس است. این جزوه درس مدار الکتریکی ۲ دکتر سعیدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. این جزوه در ۸۸ …

بیشتر بخوانید »

جزوه مدارهای الکتریکی ۲ دکتر نادری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه مدارهای الکتریکی ۲ دکتر نادری دانشگاه صنعتی امیرکبیر این جزوه به صورت دست نویس است. این جزوه درس مدارهای الکتریکی ۲ دکتر نادری دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. این جزوه در ۱۳۲ صفحه …

بیشتر بخوانید »

جزوه مدار الکتریکی ۱ پروفسور مهدی کراری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه مدار الکتریکی ۱ پروفسور مهدی کراری دانشگاه صنعتی امیرکبیر این جزوه به صورت دستنویس است. این جزوه درس مدار الکتریکی ۱ پروفسور مهدی کراری دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. درس مدار الکتریکی از مهمترین دروس کارشناسی رشته …

بیشتر بخوانید »

جزوه کنترل پیش بین مدل (MPC) دکتر سیدکمال حسینی ثانی دانشگاه فردوسی مشهد

جزوه کنترل پیش بین مدل (MPC) دکتر سیدکمال حسینی ثانی دانشگاه فردوسی مشهد این جزوه به صورت پاورپوینت تبدیل شده به pdf است. این جزوه درس کنترل پیش بین مدل (MPC) دکتر سیدکمال حسینی ثانی دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد …

بیشتر بخوانید »

جزوه سیگنال و سیستم دکتر صدیقه غفرانی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

جزوه سیگنال و سیستم دکتر صدیقه غفرانی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب این جزوه به صورت دستنویس است. این جزوه درس سیگنال و سیستم دکتر صدیقه غفرانی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. درس سیگنال و سیستم …

بیشتر بخوانید »

جزوه سیگنال و سیستم دکتر محمد موبد دانشگاه صنعتی شریف

جزوه سیگنال و سیستم دکتر محمد موبد دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت دست نویس می باشد. این جزوه درس سیگنال و سیستم دکتر محمد موبد دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. درس سیگنال و سیستم از مهمترین دروس رشته …

بیشتر بخوانید »

جزوه سیستم های مخابراتی ۱ (مخابرات ۱) دکتر فریدون بهنیا دانشگاه صنعتی شریف

جزوه سیستم های مخابراتی ۱ (مخابرات ۱) دکتر فریدون بهنیا دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت دستنویس است. این جزوه درس سیستم های مخابراتی ۱ (مخابرات ۱) دکتر فریدون بهنیا دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. این جزوه در ۷۴ صفحه با کیفیت عالی …

بیشتر بخوانید »

جزوه مخابرات ۱ دکتر حمزه بیرانوند دانشگاه صنعتی امیرکبیر

جزوه مخابرات ۱ دکتر حمزه بیرانوند دانشگاه صنعتی امیرکبیر این جزوه به صورت دستنویس است. این جزوه درس مخابرات ۱ دکتر حمزه بیرانوند دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. درس مخابرات از جمله دروس رشته مهندسی برق گرایش مخابرات در …

بیشتر بخوانید »

جزوه ماشین های الکتریکی ۱ دکتر شهریار کابلی دانشگاه صنعتی شریف

جزوه ماشین های الکتریکی ۱ دکتر شهریار کابلی دانشگاه صنعتی شریف این جزوه به صورت دست نویس است. این جزوه درس ماشین های الکتریکی ۱ (تبدیل انرژی) دکتر شهریار کابلی دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. این جزوه در ۷۳ صفحه …

بیشتر بخوانید »

جزوه ماشین الکتریکی ۲ دکتر احمد ابراهیمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

جزوه ماشین الکتریکی ۲ دکتر احمد ابراهیمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب این جزوه به صورت دستنویس است. این جزوه درس ماشین الکتریکی ۲ دکتر احمد ابراهیمی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب می باشد که به طور کامل به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. درس ماشین الکتریکی از …

بیشتر بخوانید »

فرآیندهای تصادفی دکتر نادر اصفهانی دانشگاه تهران

فرآیندهای تصادفی دکتر نادر اصفهانی دانشگاه تهران این جزوه به صورت دست نویس است. این جزوه درس فرآیندهای تصادفی دکتر نادر اصفهانی دانشگاه تهران می باشد که جزوه ای بسیار عالی در تشریح مباحث مطرح در این واحد درسی است. این جزوه در ۲۵۰ صفحه با کیفیت خوبی اسکن شده و امیدواریم …

بیشتر بخوانید »

جزوه شبکه های عصبی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

جزوه شبکه های عصبی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی این جزوه به صورت پاورپوینت تبدیل شده به pdf است. این جزوه درس شبکه های عصبی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد که به طور کامل و بسیار عالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی پرداخته است. این جزوه در ۳۱۸ اسلاید …

بیشتر بخوانید »

جزوه کنترل بهینه دکتر قلی زاده دانشگاه صنعتی شاهرود

جزوه کنترل بهینه دکتر قلی زاده دانشگاه صنعتی شاهرود این جزوه به صورت دستنویس است. این جزوه درس فرآیندهای اتفاقی دکتر فریدون بهنیا دانشگاه صنعتی شریف می باشد که به طور کامل و بسیارعالی به ارائه مباحث مطرح در این واحد درسی با استفاده از کتاب مقدمه ای برتئوری کنترل بهینه نوشته کیرک ترجمه …

بیشتر بخوانید »