بایگانی/آرشیو برچسب ها : برنامه اکسل متره و برآوردتاسیسات برقی

برنامه اکسل متره و برآورد تاسیسات برقی ۹۸

برنامه اکسل متره و برآورد تاسیسات برقی ۹۸ برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی تاسیسات برقی سال ۹۸ -تهیه کلیه برگه های ریزمتره،خلاصه متره،مالی و خلاصه مالی -محاسبه هزینه های مصالح پای کار،کارهای دستمزدی -تهیه کامل صورت وضعیت تاسیسات برقی سال۹۸ -فرمول نویسی شده و هوشمند سازی شده در …

بیشتر بخوانید »