بایگانی/آرشیو برچسب ها : برنامه اکسل متره و برآورد راه و باند

برنامه اکسل متره و برآورد راه و باند سال ۱۴۰۰

برنامه اکسل متره و برآورد راه و باند سال ۱۴۰۰ برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه و باند سال 1400 -تهیه کلیه برگه های ریزمتره،خلاصه متره،مالی و خلاصه مالی -محاسبه هزینه های مصالح پای کار،حمل مصالح -تهیه کامل صورت وضعیت راه و باند سال۱۴۰۰ -فرمول نویسی شده و هوشمند سازی شده …

بیشتر بخوانید »