بایگانی/آرشیو برچسب ها : برنامه اکسل متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی راه و باند سال 99

برنامه اکسل متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی راه و باند سال ۹۹

برنامه اکسل متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی راه و باند سال ۹۹ برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی راه و باند سال ۹۹ -تهیه کلیه برگه های ریزمتره،خلاصه متره،مالی و خلاصه مالی -محاسبه هزینه های مصالح پای کار،حمل مصالح -تهیه کامل صورت وضعیت راه و باند سال۹۹ …

بیشتر بخوانید »