بایگانی/آرشیو برچسب ها : برنامه اکسل متره و برآورد

فهرست بها اکسل سال ۱۴۰۰

فهرست بها اکسل سال ۱۴۰۰ مجموعه فهرست بها اکسل سال ۱۴۰۰ اولین مجموعه فهرست بهای فرموله در اکسل -فهرست بها ابنیه سال ۱۴۰۰ -فهرست بها راه و باند سال ۱۴۰۰ -فهرست بها تاسیسات برقی سال ۱۴۰۰ -فهرست بها تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۰ -فرموله در محیط اکسل  -محاسبه سریع جمع ردیف …

بیشتر بخوانید »

برنامه اکسل متره و برآورد ابنیه سال ۱۴۰۰

برنامه اکسل متره و برآورد ابنیه سال ۱۴۰۰ برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی ابنیه سال 1400 -تهیه کلیه برگه های ریزمتره،خلاصه متره،مالی و خلاصه مالی -محاسبه هزینه های مصالح پای کار،حمل مصالح -تهیه کامل صورت وضعیت ابنیه سال۱۴۰۰ -فرمول نویسی شده و هوشمند سازی شده در محیط اکسل -محاسبه خودکار …

بیشتر بخوانید »

برنامه اکسل متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی ابنیه سال ۹۹

برنامه اکسل متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی ابنیه سال ۹۹ برنامه متره و برآورد، صورت وضعیت نویسی ابنیه سال ۹۹ -تهیه کلیه برگه های ریزمتره،خلاصه متره،مالی و خلاصه مالی -محاسبه هزینه های مصالح پای کار،حمل مصالح -تهیه کامل صورت وضعیت ابنیه سال۹۹ -فرمول نویسی شده و هوشمند سازی …

بیشتر بخوانید »