بایگانی/آرشیو برچسب ها : بک دراپ بهار

افکت و بک دراپ عید پاک و بهار -کد ۱۲۹

افکت و بک دراپ عید پاک و بهار -کد ۱۲۹ مشخصات فایل نام فایل: افکت و بک دراپ عید پاک و بهار  نام انگلیسی فایل: Easter Backdrop Photoshop Overlay Spring نوع فایل:Overlay،افکت پسوند فایل اصلی:PNG ، JPEG تعداد فایل: ۳۰ ابعاد: ۴۰۰۰*۶۰۰۰ – ۸۳۱*۱۶۶۶ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده:ZIP فایل …

بیشتر بخوانید »

افکت بک دراپ بهار تم پاستل-کد ۸۷

افکت بک دراپ بهار تم پاستل-کد ۸۷ مشخصات فایل نام فایل: افکت بک دراپ دیجیتال بهار تم پاستل نام انگلیسی فایل: spring pastel backdrops نوع فایل:Overlay،افکت پسوند فایل اصلی:JPEG تعداد فایل:۴۱  ابعاد: ۳۸۴۰*۵۷۶۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده:ZIP فایل اصلی (Original) حجم فایل فشرده: ۱۳۵ MB توضیحات فایل: 41 فایل …

بیشتر بخوانید »

بک گراند دیجیتال عکاسی بهار- کد ۱۲

بک گراند دیجیتال عکاسی بهار- کد ۱۲ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ عکاسی دیجیتال بهار نام انگلیسی فایل: KCC Spring Digital Backgrounds نوع فایل:بک دراپ پسوند فایل اصلی:JPEG تعداد فایل: ۱۲ ابعاد: ۳۱۹۵*۴۷۹۳ – ۳۸۴۰*۵۷۶۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده:ZIP فایل اصلی (Original) حجم فایل فشرده: ۷۶ MB توضیحات فایل: این …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ دیجیتال بهار- کد ۹

بک دراپ دیجیتال بهار- کد ۹ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ دیجیتال بهار نام انگلیسی فایل:Spring Digital backdrop by MixPixBox نوع فایل:بک دراپ پسوند فایل اصلی:JPEG تعداد فایل:۴ + ۱براش چمن ابعاد: ۳۷۰۷*۵۴۹۶ – ۳۸۴۰*۵۷۶۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده:ZIP فایل اصلی (Original) حجم فایل فشرده: ۴۷ MB توضیحات …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ عکاسی بهار و تابستان -کد ۵

بک دراپ عکاسی بهار و تابستان -کد ۵ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ عکاسی بهار و تابستان نوع فایل:بک دراپ پسوند فایل اصلی:JPEG تعداد فایل:۱۱ ابعاد: ۶۷۵۰*۴۵۰۰ – ۲۶۶۷*۴۰۰۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI پسوند فایل فشرده:ZIP فایل اصلی (Original) حجم فایل فشرده: ۹۶ MB توضیحات فایل: این مجموعه شامل 11 بک دراپ بسیار …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ اتلیه تم ولنتاین-کد ۴۸۴۲

بک دراپ اتلیه تم ولنتاین-کد ۴۸۴۲ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ اتلیه تم ولنتاین-کد ۴۸۴۲ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۸۳۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های معمولی به عکس آتلیه …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه تم دریانورد-کد ۴۸۲۶

بک دراپ آتلیه تم دریانورد-کد ۴۸۲۶ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه تم دریانورد-کد ۴۸۲۶ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۴۰۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های معمولی به عکس آتلیه …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه تم خرگوش و هویج -کد ۴۸۲۷

بک دراپ آتلیه تم خرگوش و هویج -کد ۴۸۲۷ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه تم خرگوش و هویج -کد ۴۸۲۷ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۶۱۹ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه تم خرگوش و هویج و گلهای بهاری-کد ۴۸۲۸

بک دراپ آتلیه تم خرگوش و هویج و گلهای بهاری-کد ۴۸۲۸ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه تم خرگوش و هویج و گلهای بهاری-کد ۴۸۲۸ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۴۶۱ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه تم عید پاک-کد ۴۸۲۹

بک دراپ آتلیه تم عید پاک-کد ۴۸۲۹ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه تم عید پاک-کد ۴۸۲۹ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۶۳۷ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های معمولی به …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه تم بهاری -کد ۴۸۳۰

بک دراپ آتلیه تم بهاری -کد ۴۸۳۰ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه تم بهاری -کد ۴۸۳۰ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۵۴۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های معمولی به …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه کودک تم بهار -کد ۴۸۳۱

بک دراپ آتلیه کودک تم بهار -کد ۴۸۳۱ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه کودک تم بهار -کد ۴۸۳۱ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۶۰۷ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه تم کودکانه -کد ۴۸۳۲

بک دراپ آتلیه تم کودکانه -کد ۴۸۳۲ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه تم کودکانه -کد ۴۸۳۲ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۹۱۸ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های معمولی به …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه بهاری-کد ۴۸۳۳

بک دراپ آتلیه بهاری-کد ۴۸۳۳ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه بهاری-کد ۴۸۳۳ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۷۰۷ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های معمولی به عکس آتلیه ای با …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه تم بهار-کد ۴۸۳۴

بک دراپ آتلیه تم بهار-کد ۴۸۳۴ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه تم بهار-کد ۴۸۳۴ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۶۷۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های معمولی به عکس آتلیه …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه تم خرگوش و هویج-کد ۴۸۳۵

بک دراپ آتلیه تم خرگوش و هویج-کد ۴۸۳۵ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه تم خرگوش و هویج-کد ۴۸۳۵ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۴۵۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه تم عید پاک -کد ۴۸۳۶

بک دراپ آتلیه تم عید پاک -کد ۴۸۳۶ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه تم عید پاک  -کد ۴۸۳۶ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۴۷۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه تم کلاسیک -کد ۴۸۳۷

بک دراپ آتلیه تم کلاسیک -کد ۴۸۳۷ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه تم کلاسیک -کد ۴۸۳۷ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۷۰۸ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های معمولی به …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه تم کلاسیک -کد ۴۸۳۸

بک دراپ آتلیه تم کلاسیک -کد ۴۸۳۸ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه تم کلاسیک -کد ۴۸۳۸ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۷۰۸ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های معمولی به …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ آتلیه تم اعماق اقیانوس -کد ۴۸۲۳

بک دراپ آتلیه تم اعماق اقیانوس -کد ۴۸۲۳ مشخصات فایل نام فایل:بک دراپ آتلیه تم اعماق اقیانوس -کد ۴۸۲۳ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۲۸۶ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های …

بیشتر بخوانید »