بایگانی/آرشیو برچسب ها : بک

بک دراپ تولد تم کهکشان -کد ۳۰۳۶

بک دراپ تولد تم کهکشان -کد ۳۰۳۶ مشخصات فایل نام فایل: بک دراپ تولد تم کهکشان -کد ۳۰۳۶ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPEG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۵۲۳۶ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل فایل اصلی (Original) کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ تولد تم هاوایی -کد ۳۰۳۷

بک دراپ تولد تم هاوایی -کد ۳۰۳۷ مشخصات فایل نام فایل: بک دراپ تولد تم هاوایی -کد ۳۰۳۷ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPEG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۵۱۸۲ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل فایل اصلی (Original) کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل عکس های …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ تولد تم صورتی و بنفش -کد ۳۰۳۸

بک دراپ تولد تم صورتی و بنفش -کد ۳۰۳۸ مشخصات فایل نام فایل: بک دراپ تولد تم صورتی و بنفش -کد ۳۰۳۸ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPEG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۵۲۳۶ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل فایل اصلی (Original) کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ تولد تم دزد دریایی -کد ۳۰۳۹

بک دراپ تولد تم دزد دریایی -کد ۳۰۳۹ مشخصات فایل نام فایل: بک دراپ تولد تم دزد دریایی -کد ۳۰۳۹ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPEG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۴۹۶۲ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل فایل اصلی (Original) کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ تولد تم هری پاتر -کد ۳۰۴۰

بک دراپ تولد تم هری پاتر -کد ۳۰۴۰ مشخصات فایل نام فایل: بک دراپ تولد تم هری پاتر -کد ۳۰۴۰ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPEG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۵۲۳۶ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل فایل اصلی (Original) کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت مناسب تبدیل …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ تولد تم سبز و صورتی -کد ۳۰۴۱

بک دراپ تولد تم سبز و صورتی -کد ۳۰۴۱ مشخصات فایل نام فایل: بک دراپ تولد تم سبز و صورتی -کد ۳۰۴۱ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPEG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۵۷۶۰ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل فایل اصلی (Original) کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت …

بیشتر بخوانید »

بک دراپ تولد تم بنفش و صورتی -کد ۳۰۴۲

بک دراپ تولد تم بنفش و صورتی -کد ۳۰۴۲ مشخصات فایل نام فایل: بک دراپ تولد تم بنفش و صورتی -کد ۳۰۴۲ نوع فایل:بک دراپ،backdrop پسوند فایل اصلی:JPEG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض ۵۱۷۳ PIX کیفیت:۳۰۰ DPI ویژگی های فایل فایل اصلی (Original) کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران قیمت کیفیت عالی قیمت …

بیشتر بخوانید »

پرسشنامه افسردگی بک (BDI)(8صفحه در قالب ورد)

پرسشنامه افسردگی بک (BDI)(8صفحه در قالب ورد) در این پرسشنامه ۲۱ گروه سؤال وجود دارد و هر سؤال بیان کننده حالتی در فرد است.شما باید سؤال های هر گروه را به ترتیب و با دقت بخوانید .سپس گزینه ای را انتخاب کنید که بهتر از همه احساس کنونی شما را …

بیشتر بخوانید »