بایگانی/آرشیو برچسب ها : تکسچر آجر

مجموعه ۱۰۰۰ تکسچر آجر به صورت یک جا

مجموعه ۱۰۰۰ تکسچر آجر به صورت یک جا در مجموعه فوق تعداد ۱۰۰۰ تکسچر آجر با حجمی بالغ بر ۲ گیگ وجود دارد که شامل اجر نسوز ، سنتی ، قزاقی ، لعابی ، پارامتریک ، مدرن و در ابعاد مختلف و با کیفیت بالا میباشد .     نیک می دانیم …

بیشتر بخوانید »

فایل تکسچر و متریال آجر به صورت اسکچاپ شامل ۱۰۰ تکسچر اماده

فایل تکسچر و متریال آجر به صورت اسکچاپ شامل ۱۰۰ تکسچر اماده    نیک می دانیم برای ارائه یک تصویرواقعگرایانه سه بعدی، عوامل بسیاری همچون مدلسازی دقیق و با جزئیات، موتور رندر خوب و قدرتمند و نورپردازی قوی تاثیرگذار هستند. در این میان تکسچرینگ یا بافت گذاری نیز نقشی بسیار …

بیشتر بخوانید »

تکسچر آجر شماره ۵ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی

تکسچر آجر شماره ۵ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی    نیک می دانیم برای ارائه یک تصویرواقعگرایانه سه بعدی، عوامل بسیاری همچون مدلسازی دقیق و با جزئیات، موتور رندر خوب و قدرتمند و نورپردازی قوی تاثیرگذار هستند. در این میان تکسچرینگ یا بافت گذاری نیز …

بیشتر بخوانید »

تکسچر آجر شماره ۶ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی

تکسچر آجر شماره ۶ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی    نیک می دانیم برای ارائه یک تصویرواقعگرایانه سه بعدی، عوامل بسیاری همچون مدلسازی دقیق و با جزئیات، موتور رندر خوب و قدرتمند و نورپردازی قوی تاثیرگذار هستند. در این میان تکسچرینگ یا بافت گذاری نیز …

بیشتر بخوانید »

تکسچر آجر شماره ۷ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی

تکسچر آجر شماره ۷ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی    نیک می دانیم برای ارائه یک تصویرواقعگرایانه سه بعدی، عوامل بسیاری همچون مدلسازی دقیق و با جزئیات، موتور رندر خوب و قدرتمند و نورپردازی قوی تاثیرگذار هستند. در این میان تکسچرینگ یا بافت گذاری نیز …

بیشتر بخوانید »

تکسچر آجر شماره ۸ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی

تکسچر آجر شماره ۸ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی    نیک می دانیم برای ارائه یک تصویرواقعگرایانه سه بعدی، عوامل بسیاری همچون مدلسازی دقیق و با جزئیات، موتور رندر خوب و قدرتمند و نورپردازی قوی تاثیرگذار هستند. در این میان تکسچرینگ یا بافت گذاری نیز …

بیشتر بخوانید »

تکسچر آجر شماره ۹ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی

تکسچر آجر شماره ۹ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی    نیک می دانیم برای ارائه یک تصویرواقعگرایانه سه بعدی، عوامل بسیاری همچون مدلسازی دقیق و با جزئیات، موتور رندر خوب و قدرتمند و نورپردازی قوی تاثیرگذار هستند. در این میان تکسچرینگ یا بافت گذاری نیز …

بیشتر بخوانید »

تکسچر آجر شماره ۱۰ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی

تکسچر آجر شماره ۱۰ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی    نیک می دانیم برای ارائه یک تصویرواقعگرایانه سه بعدی، عوامل بسیاری همچون مدلسازی دقیق و با جزئیات، موتور رندر خوب و قدرتمند و نورپردازی قوی تاثیرگذار هستند. در این میان تکسچرینگ یا بافت گذاری نیز …

بیشتر بخوانید »

تکسچر آجر شماره ۳ ، ۲۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی

تکسچر آجر شماره ۳ ، ۲۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی    نیک می دانیم برای ارائه یک تصویرواقعگرایانه سه بعدی، عوامل بسیاری همچون مدلسازی دقیق و با جزئیات، موتور رندر خوب و قدرتمند و نورپردازی قوی تاثیرگذار هستند. در این میان تکسچرینگ یا بافت گذاری نیز …

بیشتر بخوانید »

تکسچر آجر شماره ۴ ، ۲۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی

تکسچر آجر شماره ۴ ، ۲۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی    نیک می دانیم برای ارائه یک تصویرواقعگرایانه سه بعدی، عوامل بسیاری همچون مدلسازی دقیق و با جزئیات، موتور رندر خوب و قدرتمند و نورپردازی قوی تاثیرگذار هستند. در این میان تکسچرینگ یا بافت گذاری نیز …

بیشتر بخوانید »

تکسچر آجر شماره ۲ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی

تکسچر آجر شماره ۲ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی    نیک می دانیم برای ارائه یک تصویرواقعگرایانه سه بعدی، عوامل بسیاری همچون مدلسازی دقیق و با جزئیات، موتور رندر خوب و قدرتمند و نورپردازی قوی تاثیرگذار هستند. در این میان تکسچرینگ یا بافت گذاری نیز …

بیشتر بخوانید »

تکسچر آجر شماره ۱ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی

تکسچر آجر شماره ۱ ، ۱۰۰ نمونه تکسچر آجر پلاک ، نسوز و قزاقی    نیک می دانیم برای ارائه یک تصویرواقعگرایانه سه بعدی، عوامل بسیاری همچون مدلسازی دقیق و با جزئیات، موتور رندر خوب و قدرتمند و نورپردازی قوی تاثیرگذار هستند. در این میان تکسچرینگ یا بافت گذاری نیز …

بیشتر بخوانید »