بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود فایل سه بعدی درب ورودی

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor6

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor6 فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor6 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و برش …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor7

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor7 فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor7 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و برش …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor8

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor8 فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor8 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و برش …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor9

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor9 فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor9 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و برش …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor10

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor10 فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor10 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و برش …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor2

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor2 فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor2 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و برش …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor3

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor3 فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor3 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و برش …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor4

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor4 فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor4 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و برش …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor5

فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor5 فروش فایل سه بعدی درب ورودی ۳Ddoor5 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  و  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و برش …

بیشتر بخوانید »

فروش فایل سه بعدی درب ۳DDoor102

فروش فایل سه بعدی درب ۳DDoor102 فروش فایل سه بعدی درب ۳DDoor102 قابل اجرا با انواع نرم افزار های کد و کم (آرتکم و انسپایر و پاورمیل و…) قابل اجرا با دستگاه سی ان سی سه  قابل ویرایش وتغییر اندازهکیفیت و خروجی عالی  قابلیت تفکیک و برش جداگانه مناسب برای چوب دریافت …

بیشتر بخوانید »