بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود فلوچارت و الگوریتم حاصل جمع اعداد فرد حاصل ضرب اعداد زوج میانگین تمام اعداد

دانلود فلوچارت و الگوریتم حاصل جمع اعداد فرد حاصل ضرب اعداد زوج میانگین تمام اعداد

دانلود فلوچارت و الگوریتم حاصل جمع اعداد فرد حاصل ضرب اعداد زوج میانگین تمام اعداد دانلود فلوچارت و الگوریتم حاصل جمع اعداد فرد حاصل ضرب اعداد زوج میانگین تمام اعداد فلوچارت و الگوریتمی بنویسید که تعدادی عدد را از ورودی دریافت کند حاصل جمع اعداد فردحاصل ضرب اعداد زوجمیانگین تمام …

بیشتر بخوانید »