بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود

فرمول تولید پاک کننده رنگ خودرو

فرمول تولید پاک کننده رنگ خودرو این فرمول برای تولید محلول یا ژل پاک کننده رنگ خودرو ارائه شده است . این ترکیب به صورت اسپری یا با فرچه روی سطح اعمال شده و رنگ و آستری خودرو را نرم و حل میکند که با کاردک و برس کاملا جدا …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU4ASK3

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU4ASK3                   فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 9 و مشخصه A705FXXU4ASK3 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 9 با مشخصه A705FXXU4ASK3 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU5ATA1

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU5ATA1                 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 9 و مشخصه A705FXXU5ATA1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 9 با مشخصه A705FXXU5ATA1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU7CUBC

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU7CUBC                   فایل روت سامسونگ A505F با اندروید 11 و مشخصه A505FDDU7CUBC جهت روت کردن گوشی سامسونگ A50 اندروید 11 با مشخصه A505FDDU7CUBC می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU7CUD4

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU7CUD4                   فایل روت سامسونگ A505F با اندروید 11 و مشخصه A505FDDU7CUD4 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A50 اندروید 11 با مشخصه A505FDDU7CUD4 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU8CUE4

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU8CUE4                 فایل روت سامسونگ A505F با اندروید 11 و مشخصه A505FDDU8CUE4 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A50 اندروید 11 با مشخصه A505FDDU8CUE4 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU8CUE5

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDU8CUE5                 فایل روت سامسونگ A505F با اندروید 11 و مشخصه A505FDDU8CUE5 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A50 اندروید 11 با مشخصه A505FDDU8CUE5 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A705FXXU5DUE2

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A705FXXU5DUE2               فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 11 و مشخصه A705FXXU5DUE2 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 11 با مشخصه A705FXXU5DUE2 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXS5BTG1

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXS5BTG1 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 10 و مشخصه A705FXXS5BTG1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 10 با مشخصه A705FXXS5BTG1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد . …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5BTC2

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5BTC2 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 10 و مشخصه A705FXXU5BTC2 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 10 با مشخصه A705FXXU5BTC2 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5BTJ4

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5BTJ4 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 10 و مشخصه A705FXXU5BTJ4 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 10 با مشخصه A705FXXU5BTJ4 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5CTK5

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5CTK5 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 10 و مشخصه A705FXXU5CTK5 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 10 با مشخصه A705FXXU5CTK5 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5CUA7

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A705FXXU5CUA7 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 10 و مشخصه A705FXXU5CUA7 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 10 با مشخصه A705FXXU5CUA7 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که گوشی حتما آنلاک بوتلودر باشد …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXS5ASL1

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXS5ASL1                 فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 9 و مشخصه A705FXXS5ASL1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 9 با مشخصه A705FXXS5ASL1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایلA705FXXU1ASE5

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایلA705FXXU1ASE5             فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 9 و مشخصه A705FXXU1ASE5 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 9 با مشخصه A705FXXU1ASE5 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می باشد که …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU2ASF6

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU2ASF6                   فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 9 و مشخصه A705FXXU2ASF6 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 9 با مشخصه A705FXXU2ASF6 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU3ASI3

فایل روت سامسونگ A70 مدل َA705f اندروید۹ با مشخصه فایل A705FXXU3ASI3                   فایل روت سامسونگ A705F با اندروید 9 و مشخصه A705FXXU3ASI3 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A70 اندروید 9 با مشخصه A705FXXU3ASI3 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح می …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A505FDDU6BUAA

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A505FDDU6BUAA                     فایل روت سامسونگ A505F با اندروید 10 و مشخصه A505FDDU6BUAA جهت روت کردن گوشی سامسونگ A50 اندروید 10 با مشخصه A505FDDU6BUAA می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDS9CUF1

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۱ با مشخصه فایل A505FDDS9CUF1                   فایل روت سامسونگ A505F با اندروید 11 و مشخصه A505FDDS9CUF1 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A50 اندروید 11 با مشخصه A505FDDS9CUF1 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ …

بیشتر بخوانید »

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A505FDDU4BTC4

فایل روت سامسونگ A50 مدل َA505f اندروید۱۰ با مشخصه فایل A505FDDU4BTC4                   فایل روت سامسونگ A505F با اندروید 10 و مشخصه A505FDDU4BTC4 جهت روت کردن گوشی سامسونگ A50 اندروید 10 با مشخصه A505FDDU4BTC4 می باشد .     روت کردن سامسونگ   برای روت کردن سامسونگ احتیاح …

بیشتر بخوانید »