بایگانی/آرشیو برچسب ها : چهار فصل

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه تولد – کد ۱۱۶

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه تولد – کد ۱۱۶ مشخصات فایل نام فایل:مجموعه ۲۴ بک دراپ آعکاسی ویژه تولد  نوع فایل:بک دراپ،backdrop تعداد فایل:۲۴ پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP ابعاد به پیکسل: ۱۳۶۵*۲۰۴۸ PIX ابعاد استاندارد چاپ: ۱۱٫۵۷*۱۷٫۳۴ CM کیفیت: ۳۰۰ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان …

بیشتر بخوانید »

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک- کد ۱۰۷

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک- کد ۱۰۷ مشخصات فایل نام فایل:مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک-کد ۱۰۷ نوع فایل:بک دراپ،backdrop تعداد فایل:۱۵ پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کیفیت:۳۰۰/۷۲ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران …

بیشتر بخوانید »

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک- کد ۱۰۸

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک- کد ۱۰۸ مشخصات فایل نام فایل:مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک-کد ۱۰۸ نوع فایل:بک دراپ،backdrop تعداد فایل: ۱۴ پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کیفیت:۳۰۰/۷۲ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای …

بیشتر بخوانید »

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک- کد ۱۰۹

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک- کد ۱۰۹ مشخصات فایل نام فایل:مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک-کد ۱۰۹ نوع فایل:بک دراپ،backdrop تعداد فایل:۱۴ پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کیفیت:۳۰۰/۷۲ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران …

بیشتر بخوانید »

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک- کد ۱۱۰

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک- کد ۱۱۰ مشخصات فایل نام فایل:مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک-کد ۱۱۰ نوع فایل:بک دراپ،backdrop تعداد فایل:۱۵ پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض 2048 PIX کیفیت:۳۰۰/۷۲ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران …

بیشتر بخوانید »

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک- کد ۱۱۱

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک- کد ۱۱۱ مشخصات فایل نام فایل:مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک-کد ۱۱۱ نوع فایل:بک دراپ،backdrop تعداد فایل:۱۵ پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض 2000 PIX کیفیت:۳۰۰/۷۲ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران …

بیشتر بخوانید »

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه کودک و بزرگسال- کد ۱۱۲

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه کودک و بزرگسال- کد ۱۱۲ مشخصات فایل مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه کودک و بزرگسال- کد ۱۱۲ نوع فایل:بک دراپ،backdrop تعداد فایل:۱۲ پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض 2000 PIX کیفیت:۷۲ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران …

بیشتر بخوانید »

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک- کد ۱۱۳

مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک- کد ۱۱۳ مشخصات فایل نام فایل:مجموعه بک دراپ های عکاسی دیجیتال ویژه نوزاد و کودک-کد ۱۱۳ نوع فایل:بک دراپ،backdrop تعداد فایل:۱۷ پسوند فایل اصلی:JPG پسوند فایل فشرده:ZIP عرض 2000 PIX کیفیت:۳۰۰/۷۲ DPI ویژگی های فایل کاربری آسان جایگزین مناسب برای دکورهای گران …

بیشتر بخوانید »